Buitengewoon raadslid

Rob Bliekendaal

Rob Bliekendaal

Over Rob Bliekendaal

r.bliekendaal@ziggo.nl

Even voorstellen

Rob heeft een stevige bedrijfskundige studieachtergrond, in het dagelijks leven werkt hij als Projectmanager op gebied van ICT, Finance, Marketing. Jarenlang betrokken als bestuurslid in de ondernemingsraad, tevens als kaderlid FNV, en inmiddels ook tiental jaren betrokken als secretaris van Stichting Dorpshuis Austerlitz. Zijn hobby’s zijn wandelen, fietsen, zwemmen, tuinieren, zeilen, lezen, muziek, bestuurlijk vrijwilligerswerk, en nog veel meer.

Ambitie

De kloof tussen de politiek en de inwoners neemt toe, en het vertrouwen in de politiek neemt af. En dat terwijl de politiek beslist over zaken die ons allemaal raken. De PvdA wenst dat vertrouwen weer terug te winnen, en ook de stevige bureaucratie te verminderen. Regels moeten makkelijker, overzichtelijker en toegankelijker worden. De inwoners weer reële kansen bieden. Dit in een omgeving waarbij de centrale overheid steeds meer taken overhevelt naar de gemeente inclusief stevige bezuinigingen. Dit houdt dus in dat de gemeente en wij als sociaaldemocraten hierin harde keuzes moeten maken. Standpunt blijft dat ik inwoners in staat wil blijven stellen het beste uit zichzelf naar boven te kunnen blijven halen. Zowel jong als oud. Hierbij is mede het streven naar volledige werkgelegenheid binnen gemeente Zeist voor alle groepen in de samenleving een centrale opdracht, aangezien alleen betaalde arbeid de primaire bron vormt van een zelfstandig inkomen en toekomst.

Persoonlijke doelstellingen

  • Als beoogd raadslid wil dat wij ons samen verantwoordelijk voelen voor de gemeente Zeist. Ik wil veel ruimte geven dat burgerinitiatieven van de grond komen waarmee de eigen inwoners en anderen in hun kracht worden gezet. Daarnaast kennis en draagvlak creëren voor ideeën. Iedereen eerlijk geboden kan worden waar hij recht op heeft, waarbij de regels makkelijker, overzichtelijker, en toegankelijk worden. Luisteren naar de argumenten van inwoners, meewegen, in plaats van ‘doen alsof’ en stoïcijns politiek het eigen plan trekken.
  • Samen met u als inwoner kunnen wij het verschil maken, en hiermee Zeist goed op de kaart zetten. Ik wil ik er zijn voor de mensen in de gemeente. De verschillende partijen verbinden, en draagvlak creëren voor ideeën. Toewerken aan een gemeente waar iedereen trots op kan zijn, waar mensen elkaar kennen, elkaar helpen en samenwerken.
  • Als beoogd raadslid zit je in de unieke positie om de gemeentelijke begroting en het gemeentelijk beleid te beïnvloeden. Een grote verantwoordelijkheid waar zeer zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Maar als je de juiste dingen op de juiste manier doet kun je samen met de inwoners het beleid en de gemeente veranderen om zo je doel te bereiken. Niet altijd met grote stappen, maar ook met kleine waardevolle stappen komen we waar we uiteindelijk willen zijn.
  • Mede ervoor zorgen dat kinderen niet de dupe worden van de problemen van hun ouders, armoedebestrijding, stoppen van de cyclus van huiselijk geweld waarbij jongeren door de problemen thuis vroegtijdige schoolverlaters worden, en vervallen tot criminaliteit. Minder schooluitval zorgt tevens voor minder jeugdwerkloosheid doordat jongeren langer op school blijven, waardoor zij meer kansen op de arbeidsmarkt hebben. Daarnaast moet er in zijn algemeenheid meer werkgelegenheid in de gemeente Zeist gestimuleerd worden voor zowel jong en oud, de gemeente moet kijken hoe de aansluiting op de arbeidsmarkt innovatiever en beter gestimuleerd kan worden. Mede met hulp van de kleine ondernemers en stimulatie vanuit de gemeente, ondernemers houden de gemeente immers levendiger en dragen bij aan de broodnodige werkgelegenheid en stageplaatsen.
  • Actief meewerken aan een veiliger gemeente Zeist waar jong en oud op een sociale, duurzame en solidaire manier kunnen samenleven. Stoppen van criminaliteit en verhuftering van de samenleving. Zeist als gemeente waar niet naar je afkomst wordt gekeken maar naar de toekomst. Niet wie je bent, maar wat je doet telt mee. Dat betekent dat niemand aan de zijlijn mag blijven staan en dat iedereen naar vermogen bijdraagt aan een betere samenleving.

U kunt van mij verwachten dat ik erop toe zie dat wij Zeist goed achterlaten. Ik wil u vragen om mij daarbij te helpen en te steunen. Samen kunnen wij het verschil maken en gemeente Zeist hiermee goed op de kaart te zetten.