bestuurslid

Marian Veldhuis

Marian Veldhuis

Over Marian Veldhuis

Mijn  naam is Marian Veldhuis en in 1955 ben ik geboren in Dalen, in Drenthe.  Na mijn 17e ben ik daar vertrokken om te gaan werken in de gezondheidszorg en na in verschillende dorpen en steden gewoond en gewerkt te hebben, ben ik nu een jaar of 20 woonachtig in Den Dolder, ben gehuwd en heb 2 kinderen, een zoon en een dochter. Beiden studeren in Utrecht.

Hoewel ik uit een rood nest kom ben ik pas sinds 2012 lid van de PvdA. Mijn grootvader was gemeenteraadslid van de voorloper van de PvdA in Dalen en medegrondlegger van diverse coöperaties als melkfabriek,  landbouwcoöperatie etc. Mijn grootmoeder bestierde het Armenhuis en hield zich daarnaast bezig met voorlichting over geboortebeperking en was actief in de toneelvereniging.

Mijn ouders waren betrokken bij de verenigingen in het dorp hielpen bij het organiseren van de nodige sociale activiteiten voor jong en oud en de waren actief in de informele zorg. Daarnaast was muziek een thema in mijn gezin van herkomst.

Zelf heb ik vooral in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt, zowel op uitvoerend niveau alsook  in het management. Na de zoveelste reorganisatie ben ik na 42 jaar fulltime werken in de WW beland en ontdekte ik dat het niet meevalt  om na je 60e opnieuw een betrekking te vinden moet ik zeggen.  Om toch nuttig te zijn voor de maatschappij heb ik mij bezig gehouden met diverse vormen van vrijwilligerswerk, waaronder bestuurswerk voor de PvdA en zijn we in Den Dolder bezig om met een groep inwoners een platform op te richten; te weten: Den Dolder voor Elkaar.

Ondertussen werk ik geregeld als interim manager in de zorg en heb ik al bij verschillende organisaties weer mogen werken met teams die in de directe zorg werkzaam zijn. En soms ga ik via een detacheringsbureau werken als begeleider in de zorg, als uitvoerende op de werkvloer en in het directe patiëntencontact. Heel verrijkend vind ik dat.

Ik geniet van het mogen werken in  de zorg, het maken van verbindingen tussen mensen, daar ligt mijn hart, bij de zorg voor mensen. En dat is waar ik mij graag sterk voor maak.