1e secretaris van het bestuur

Janny van Werkhoven

In de zeventiger jaren, in de tijd van Den Uyl en de oliecrisis, ben ik lid geworden van de PvdA. Reden daarvoor was Den Uyl te steunen en omdat ik het belangrijk vond dat een politieke partij ook opkomt voor mensen die het om wat voor reden dan ook, moeilijk hebben, zowel in als buiten Nederland.

Ik ben in 1947 geboren in Den Haag. In 1969 getrouwd en naar Zwolle verhuisd. In Zwolle ben ik enige jaren voorzitter geweest van de Rooie vrouwen. Vanaf 1982 wonen we in Zeist.

Sinds 1968  heb ik in het basisonderwijs gewerkt, op verschillende scholen, in verschillende groepen en in verschillende functies.

In 2009 ben ik met (pre)pensioen gegaan en heb ik tijd voor heel andere activiteiten. De eerste vergadering van de PvdA die ik in Zeist bijwoonde was een nieuwjaarsbijeenkomst met Han Nooter. Zeer inspirerend! Van het een komt het ander. Sinds 2010 ben ik secretaris van de afdeling.

Naast de PvdA-activiteiten  lees ik graag, fiets ik veel, ga naar concerten, theater en musea.