Penningmeester van het bestuur

Hennie Westbroek

Hennie Westbroek

Ik ben in 1943 geboren en (bijna geheel) getogen in Zeist. Getrouwd met Tineke de Visser (met de nadruk op “de”). We hebben een zoon en een dochter en wonen met veel plezier in Brugakker.

In het seizoen 1986/87 was ik Prins Godfried XIII der Slotnarren en ontving in begin 1987 de sleutel van Zeist van de loco, Dinie Huisman.
Daarvan werd in de toenmalige Nieuwsbode verslag gedaan door Bert van Nieuwenhuizen, die mij en mijn rooie familie kende, onder de kop: “PvdA
speelt elkaar de macht toe in carnavalesk Zeist” of woorden van gelijke strekking.
Hoewel rood opgevoed en ook denkend was ik nooit lid geworden van de PvdA. Na die krantenkop voelde ik mij echter gedwongen dat wel te doen.
In datzelfde jaar bezocht ik een ledenvergadering en vond het heel vervelend en ben dus nooit meer geweest. Ik bleef dus “slapend”.
Vele jaren later vroeg vriend Hans Goorhuis of ik geen penningmeester van de lokale afdeling wilde zijn. Dat lag een beetje in het verlengde van mijn
kennis. In mijn werkzame leven werkte ik bij de Belastingdienst, de laatste 15 jaar als fiscaal rechercheur bij de Fiod. Dat heb ik gedaan en nu moet ik wel allerlei dingen doen.
De politiek vind ik nog steeds niet leuk. Maar de meer praktische dingen als dat penningmeesterschap, de formulierenbrigade en andere klusjes voor de partij interesseren me wel. Af en toe denk ik, waarom eigenlijk, is het wel leuk? Maar ook, het kan nu eenmaal in elke partij niet 100% naar je zin zijn en een beetje loyaliteit kan ook geen kwaad, dus blijf ik.

Groeten van uw penningmeester,
Hennie Westbroek