Buitengewoon Raadslid

Remco Weijburg

Remco Weijburg

Over Remco Weijburg

Juist in deze tijd wil ik mijn bijdrage leveren aan de basiswaarde van de PvdA: eerlijk delen. Bezuinigingen raken gemeentes hard en zullen ook in de komende periode hun weerslag hebben op gemeentelijk beleid. Die ingrepen gaan ook nog eens gepaard met aanzienlijke stelstelwijzigingen. Er zitten grote kansen en risico’s in deze wijzigingen. Hoewel er minder geld beschikbaar is, bieden ze kansen voor de gemeente om invloed te vergroten en dienstverlening te verbeteren. Daarvoor is het essentieel dat de democratische controle goed is, zodat de menselijk maat gevonden wordt door de uitvoerders. Het is belangrijk dat we de komende jaren beschaafd bezuinigen.

Met het gedwongen terugtreden van de overheid worden sociale netwerken belangrijker. Ik denk dat deze netwerken verstevigd kunnen worden en dat de gemeente daar een belangrijke rol in moet spelen. Samen staan we sterker; inwoners, ondernemers, verenigingen en ambtenaren. Alleen dan kan gewerkt worden aan de “samenredzaamheid” die we nodig hebben de komende jaren.

Mijn droom voor Zeist is dat we als gemeenschap dichter bij elkaar komen en daarmee de leefbaarheid ook de komende jaren naar een hoger peil kunnen tillen.

Algemeen
Geboortejaar: 1974
Opleiding: Sociale bedrijfskunde, Algemene Sociale Wetenschappen
Achtergrond: consultant (1999-2001); adviseur Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement (2003-2004); consultant Flex Group Nederland (2004-2005); accountmanager e-government Centric (2005-2006);  lid raad van toezicht DJI PI Almere (vanaf  2012);  Beleidsmedewerker Reclassering Nederland (2006 – heden).