Fractievoorzitter, portefeuille financiën, bestuur, voorzitter van de commissie samenleving en voorzitter van de auditcommissie van de gemeente Zeist

Karst Schuring

Wijk: Vogelwijk, Zeist-Centrum en Austerlitz

Persoonlijk:

Geboren in 1958, partner en een dochter. Beroep: senior adviseur planning & control bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Houdt van: voetbal; hij is sinds zijn negende al fan van PSV. Mooiste muziek: wereldmuziek, folk- en sixtiesmuziek en de band Portishead. Favoriete schrijvers: Isaac Bashevics Singer en Chaim Potok. In zijn vrije tijd is hij bezig met spirituele en persoonlijke groei. Mooiste plek in Zeist: speeltuin Griffensteijn.

In zijn persoonlijke en politieke werk is het begrip “gemeenschap” voor Karst van groot belang voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Voor hem zijn de verbanden tussen mensen (samen leven in een buurt, een vriendschap, een liefde, een kerk, een club, een partij) de potentiële “helende” plekken van onze aarde. Naar zijn idee is de nadruk de afgelopen jaren veel te veel op het individu komen te liggen en veel te weinig op “gezamenlijkheid” en “gemeenschap”. En verbinding, gezamenlijkheid en gemeenschap zijn voor hem veel belangrijker….

Politiek:

Karst is gespecialiseerd in gemeentefinanciën. Hij is voorzitter van de auditcommissie van de gemeente Zeist.  Het is hem ieder jaar gelukt geld vrij te spelen om problemen en kansen in Zeist te kunnen aanpakken, zonder burgers extra te belasten. Daardoor was het de afgelopen jaren mogelijk te investeren in kunstgrasvelden voor Jonathan, extra gezinscoaches, een verdubbeling van de wijkbudgetten, een subsidie voor het Beauforthuis, het milieubeleid, middelen voor de Sociale Werkvoorziening, maatschappelijke participatie en vele andere zaken. Hiernaast is Karst deskundig op het gebied van grondexploitaties en hierbij is hij er op gericht gebiedsontwikkelingen mogelijk te maken en de risico’s voor de gemeente laag te houden. Hij is voorzitter van de financiële commissies van de projecten Kerckebosch en Hart van de Heuvelrug.

Karst vindt het belangrijk dat iedereen meetelt. Daarom heeft hij gewerkt om meer lessen voor mensen die moeite hebben met lezen of schrijven mogelijk te maken en was hij initiatiefnemer van de iftar in Slot Zeist om de allochtone gemeenschappen in Zeist het signaal te geven dat zij welkom zijn in Zeist.

Aan de andere kant vindt Karst de jeugdcriminaliteit één van grootste problemen in Zeist. Hij vindt dat die jeugdcriminaliteit met de helft terug moet en dat de verschillende gemeenschappen in Zeist bij de oplossingen een rol moeten spelen.

Karst heeft zich ingezet voor talrijke kwesties waarbij burgers tegen een muur opliepen. Overlast in buurten, horecaoverlast, onkruid tussen stoeptegels, overlastgevende glasbakken en kinderen die niet in de wijk naar school kunnen. Vaak is het hem gelukt deze problemen met ambtenaren en collegeleden op te lossen.

Karst is fractievoorzitter van de PvdA. Hij probeert vanuit die rol zijn spirituele visie op politiek de coalitiepartijen met elkaar te verbinden door de nadruk te leggen op de  overeenkomsten tussen partijen en minder op verschillen. Dat is de basis voor vertrouwen en samenwerking om gezamenlijk duurzaam problemen en kansen in Zeist aan te pakken.