Centrumgebied

Het centrum van Zeist wordt na meer dan 20 jaar aan plannen maken en gesprekken voeren eindelijk vernieuwd. Inwoners en gemeente werken samen om het centrum gezellig te maken om te winkelen en te verblijven. De PvdA steunt dit omdat dit voor uitstraling, de levendigheid en de economie (de werkgelegenheid) van Zeist van groot belang is. De PvdA wil dat het centrum van Zeist weer “de huiskamer van Zeist” wordt, waar bewoners van Zeist graag naar toe gaan omdat men er die zaken kan kopen die voor hen van belang zijn en omdat het er aantrekkelijk uitziet en gezellig is. Daarnaast wordt een meer groenere uitstraling nagestreefd.

Voor ondernemers en winkelpubliek moet het centrum dus weer aantrekkelijk worden. De PvdA wil niet dat het kerngebied van het centrum (Belcour en het eerste deel van de Slotlaan) alleen voor dure winkels is. Ook voor bedrijven die zich met name richten op mensen met een klein inkomen moet dit deel van het centrum aantrekkelijk en betaalbaar zijn.

Daarnaast moet het centrum goed bereikbaar blijven. Voor fietsers, wandelaars, mensen die op het openbaar vervoer zijn aangewezen, maar ook voor bevoorrading van de winkels en mensen die op autovervoer zijn aangewezen (invaliden, etc.). Auto’s zijn te gast in het centrum en horen daar hun snelheid op aan te passen. De PvdA is dan ook een voorstander van verkeersregelingen in het centrum die de verkeerveiligheid versterken en autoverkeer beperken. We kijken kritisch mee naar de maatregelen die daarvoor genomen worden en zullen optreden als dit onvoldoende is.

De PvdA is dan ook een voorstander van een autoluw centrum. We zijn geen voorstander voor een volledig autovrije Slotlaan, omdat dit grotere gevolgen heeft voor de omliggende wijken van het centrum in de zin van verkeers- en parkeeroverlast.

Het is voor de inwoners van het Centrum niet altijd gemakkelijk om hier te wonen, met name voor de ouderen die in het centrum een appartement bewonen. Het wonen in het centrum geeft zowel lusten als lasten die zorgvuldig afgewogen moeten worden. De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij ontwikkelingen in het centrum, zodat hun stem mee kan wegen bij beslissingen.

Speciale aandacht wat betreft leefbaarheid verdienen de buurten Mamejoh, de Pijperlaan en omgeving, de Heuvel, de Antonlaan, Afrikanerwijk en de Ghandilaan en omstreken in het centrum.