Austerlitz

Ten oosten van Zeist ligt midden in het gelijknamige beschermde bosgebied het dorp met stadsrechten Austerlitz. De wegenstructuur hier is grotendeels afgeleid van het Napoleontische legerkamp. De omgeving is landschapskundig, ecologisch, cultuurhistorisch en archeologisch zeer interessant. Het groene karakter van Austerlitz van ‘wonen in het bos’ wenst PvdA te behouden.

Het dorp heeft een eigen sociale identiteit en wordt gekenmerkt door een bloeiend verenigingsleven dat zich afspeelt rond het Dorpshuis in Austerlitz en de vereniging Austerlitz Belang. Beide organisaties zijn heel belangrijk voor het dorp en de PvdA wil dat zij volop gesteund worden, om hun continuïteit te garanderen. Dat geldt ook voor het de zorgcoöperatie “Austerlitz zorgt” die de zorg in het dorp zelf regelt en ondersteunt.

De PvdA steunt de plannen om de leefbaarheid in Austerlitz verder te versterken en het aantal inwoners te behouden op basis van organische groei, een gereguleerde groei naar een bevolkingsaantal dat voldoende is om de voorzieningen in het dorp Austerlitz op peil te houden. Dit wordt gerealiseerd door te bouwen voor jong en oud. Opdat beide groepen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het “Dorpsplan Austerlitz” is hierop gebaseerd.

De PvdA is enthousiast over het project “Hart van Austerlitz” (een onderdeel van het Dorpsplan), met woningen in het centrum van Austerlitz voor vooral Austerlitzers (oud, jong en mensen die zorg nodig hebben), een nieuwe, betere school en kinderopvang. De PvdA vindt dat de uitvoering van dit plan de gemeente Zeist wat mag kosten. De PvdA vindt met name dat de verenigingen of Dorpshuis door dit plan niet met hogere lasten geconfronteerd mogen worden en de continuïteit in gevaar zou kunnen komen. Versobering van het bekende, actieve verenigingsleven in Austerlitz mag niet de bedoeling zijn van het project en daarom moet de gemeente Zeist haar verantwoordelijkheid nemen.

De PvdA is tevreden dat het openbaar vervoer van en naar Austerlitz nog steeds overeind staat. Wel vinden wij het aanbod met name in de avond en het weekend mager en zullen pleiten voor uitbreiding.
De fietspaden rondom Austerlitz moeten en kunnen beter. Mensen moeten in de winter veilig en comfortabel vanuit Austerlitz met de fiets naar de overige gebieden kunnen fietsen.

Ook in Austerlitz blijft een belangrijk aandachtspunt voor de PvdA cohesie tussen tussen zeer draagkrachtige – en de minder draagkrachtige bewoners. Een organisatie als “Austerlitz zorgt” speelt ook daarin een grote rol.