Veiligheidsgevoel en criminaliteit

De PvdA wil dat alle Zeistenaren zich veilig voelen in Zeist.
- Het versterken van toezicht in Zeist door meer toezichthouders, cameratoezicht op onveilige plekken en samenwerking tussen bewoners en politie.
- Het tegengaan van verhuftering in wijken (te hard rijden, geluidsoverlast, vernielingen, bedreiging, lastig vallen van mensen) door een lik-op-stuk beleid.
- Het tegengaan van verloedering in de wijk (bekladding van muren, rommel op straat, hondenpoep, vernielingen, niet opgeruimd bladafval).
- Het tegengaan van uitgaansgeweld zodat jongeren veilig kunnen uitgaan.
- Het stoppen van huiselijk geweld.

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een fijne leefomgeving. Niet iedereen voelt zich veilig in Zeist. Uit de cijfers blijkt dat aantal mishandelingen is weer toegenomen en de jeugdcriminaliteit is nog steeds te hoog.

Bewoners ervaren overlast door jongeren die luidruchtig zijn, vernielingen aanrichten of veel te hard door de straat rijden. De PvdA is een voorstander van een stevige aanpak maar is zich er terdege van bewust dat alleen straffen niet helpt. Het bieden van perspectief aan overlast bezorgende jongeren dient ook een speerpunt van beleid te zijn. Wel dienen we mensen, jongeren die afglijden eerder in beeld te krijgen als zij op het verkeerde pad lijken te komen en hen niet meer loslaten tot zij aantoonbaar weer op het rechte pad zijn. De PvdA wil overlast, intimidatie en criminaliteit van jongeren aanpakken langs drie wegen: Via de thuiscultuur (aanspreken van ouders), via de straatcultuur (aansprakelijk stellen van ouders voor schade veroorzaakt door kinderen) en via de schoolcultuur (voorkomen van schooluitval).

De PvdA staat voor een gezamenlijke aanpak van diverse partijen, de inzet van wijkteams, wijkagenten en boa’s. Een belangrijk onderdeel van die samenwerking is het tot stand brengen van meer sociale cohesie, verbinding tussen mensen in de wijken van Zeist. Als mensen elkaar kennen zullen ze eerder zich sterk voelen en eerder misstanden melden.

Aangiften dienen serieus genomen te worden. Het gaat de PvdA niet alleen om echte zware misdaad maar ook om hufterig gedrag, vandalisme, hennepteelt, discriminatie, onbeschoftheid en ander asociaal gedrag.

Om overlast, intimidatie en criminaliteit aan te pakken en het veiligheidsgevoel te versterken is de PvdA er voor om structureel meer te investeren in vormen van toezicht. Dat kan door de inzet van meer medewerkers toezicht, die duidelijk zichtbaar zijn in de betreffende buurt , maar ook door de inzet van camera’s.
Daarnaast willen we dat de gemeente projecten waar burgers meewerken aan een leefbare wijk, stimuleert en helpt initiëren. Te denken valt aan buurtpreventieprojecten, Whattsapp-groepen, grote broer projecten, inzet Waaks, Marokkaanse vadersprojecten, gay-alerts, etc.

De PvdA wil dat alle Zeistenaren zich veilig voelen in Zeist.

Daarom staat de PvdA voor:

  • Het versterken van toezicht in Zeist door meer toezichthouders, cameratoezicht op onveilige plekken en samenwerking tussen bewoners en politie.
  • Het tegengaan van verhuftering in wijken (te hard rijden, geluidsoverlast, vernielingen, bedreiging, lastig vallen van mensen) door een lik-op-stuk beleid.
  • Het tegengaan van verloedering in de wijk (bekladding van muren, rommel op straat, hondenpoep, vernielingen, niet opgeruimd bladafval).
  • Het tegengaan van uitgaansgeweld zodat jongeren veilig kunnen uitgaan.
  • Het stoppen van huiselijk geweld.