Meer investeren in de burgers van Zeist

Zeist heeft de financiële ruimte om meer te investeren in haar burgers.
- Investeren in een nog beter Zeist en sterkere Zeistenaren.

Zeist kent een gezonde financiële situatie. Ook het meerjarenperspectief is in evenwicht, waardoor er geen directe interne redenen zijn om verdere bezuinigingsronden te houden en dat is pure winst voor Zeist en de Zeistenaren. Dit goede perspectief heeft te maken met enerzijds de behoedzame wijze van opereren van raad, college en ambtelijke dienst in de afgelopen jaren, het tijdig ingrijpen bij afwijkingen en het goed grip hebben op de financiën van de gemeente. De PvdA wil voortzetting van dat beleid.

De economische crisis is voorbij en dat merken ook gemeenten. Er is ruimte om te investeren zonder de plaatselijke belastingen te verhogen. En mochten er in Zeist financiële problemen ontstaan dan maakt de PvdA keuzes vanuit onze principes van een samenleving waar voor iedereen plaats is, waar iedereen mee doet, waar geen mensen meer onder de armoedegrens leven en waar ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’.
De lokale overheid moet rekening houden met de koopkracht van haar inwoners. De PvdA kiest er daarom voor de OZB jaarlijks met niet meer te verhogen dan het inflatiepercentage. Alleen als de burgers van Zeist er aantoonbaar door een voorstel op vooruit gaan en het goed uit te leggen is zal de PvdA een verdere verhoging van de OZB overwegen. De PvdA is voor behoud van de kwijtschelding.

De PvdA heeft zich de afgelopen jaren sterk verzet tegen de verlaging van de OZB van de collegepartijen VVD, D66, het CDA en Seijst.Nu. Dit omdat slechts een deel van de burgers – de bezitters van een huis en met name de duurste huizen – hiervan marginaal profiteren en Zeist al heel lage belastingen heeft.

De PvdA kiest voor andere investeringen. Wij willen investeren in meer betaalbare woningen voor de Zeister gezinnen, wij willen extra investeren in goede taallessen die nieuwkomers de mogelijkheid bieden om echt mee te doen in ons mooie Zeist, wij willen investeren in een nog grotere veiligheid met meer toezicht en handhaving, wij willen investeren in jongeren met een lage of geen startkwalificatie om hun kansen te vergroten en in het verlagen van de zorgkosten voor Zeistenaren met een klein inkomen, zodat zij de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.

De financiële ruimte om te investeren is er in Zeist. Investeren in een nog beter Zeist en sterkere Zeistenaren.