Integratie

De PvdA wil dat iedereen in Zeist voelt dat hij/zij erbij hoort.
- Een samenleving waar iedereen meetelt.
- Bouwen aan bruggen tussen oude en nieuwe bewoners aan Zeist.
- Zo snel mogelijk beginnen met integratie bij nieuwkomers.
- Investeren in laaggeletterdheid en extra taallessen voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal.

Iedereen hoort erbij in de samenleving waar de PvdA voor staat. De afgelopen jaren zijn de tegenstellingen in Nederland en ook in Zeist helaas groter geworden. Door de toegenomen
polarisatie dreigen bevolkingsgroepen uit elkaar te groeien. Als gevolg daarvan zien we dat groepen zich in toenemende mate terugtrekken: men voelt zich niet meer welkom. Dit is niet de samenleving die de PvdA wil. Wij willen dat alle Zeistenaren hun volwaardige plaats hebben, met respect voor elkaar. De PvdA kiest voor het bouwen van bruggen tussen oude en nieuwe bewoners. Zij vindt dan ook dat de Zeister samenleving zich moet openstellen voor de nieuwe bewoners. In het overleg met verenigingen en instellingen in Zeist, inclusief de kernen, zal de PvdA pleiten voor activiteiten die op integratie en ontmoeting zijn gericht. Inspirerende voorbeelden als de Wereldreis, het Kleurrijk Festival, de Iftar in Slot Zeist, het project ‘1001-kracht’ en het moedercentrum worden door ons gesteund. De PvdA steunt het AZC in Zeist en wil dat asielzoekers op zo snel mogelijk na hun komst in Nederland ingeschakeld worden om hun integratie te starten.

Als er problemen zijn, (achterblijvende deelname aan de samenleving, taalproblemen, jongerenproblemen, radicalisering) zal de PvdA die actief benoemen en aanpakken, maar vanuit een positie van respect voor alle groepen in de samenleving. Dit kan en wil de PvdA natuurlijk niet alleen. Het is daarom een goede zaak dat een groeiend aantal Zeistenaren uit de allochtone gemeenschappen aangeeft dat zij voor de problemen zelf verantwoordelijkheid willen nemen.

Voor een succesvolle deelname aan de samenleving is een goede beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk, dat is dan ook een belangrijke prioriteit waarin de PvdA wil investeren. Daarnaast is werk de tweede belangrijke sleutel tot integratie. Van nieuwe bewoners van Zeist mag worden verwacht, dat zij zich actief willen inzetten om door het leren van Nederlands hun kansen op een opleiding en werk te vergroten.

De PvdA wil dat iedereen in Zeist voelt dat hij/zij erbij hoort.

Daarom staat de PvdA voor:

  • Een samenleving waar iedereen meetelt.
  • Bouwen aan bruggen tussen oude en nieuwe bewoners aan Zeist.
  • Zo snel mogelijk beginnen met integratie bij nieuwkomers.
  • Investeren in laaggeletterdheid en extra taallessen voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal.