Duurzaamheid

De PvdA wil een Zeist dat ook in de toekomst groen en duurzaam is.
- Voor Zeist wil de PvdA ernaar streven dat de gemeente in 2030 klimaatneutraal is.
- Fors investeren samen met de woningbouwverengingen in energiebesparing van de sociale woningbouwwijken om het gasverbruik terug te dringen en lagere woonlasten mogelijk te maken.
- Hergebruik en recycling voorop laten staan en afvalstromen terugdringen in het gemeentelijk beleid.
- Een goede milieuvisie met middelen om te investeren en voortdurende inspanning op het gebied van voorbeeldwerking, voorlichting en communicatie.

De PvdA wil een blijvend goed voorzieningenniveau voor alle burgers, maar hecht ook aan het behoud van het karakter van Zeist, de natuur en een gezond milieu. Het huidige Groenstructuurplan en een nieuwe Bomennota zijn met steun van de PvdA vastgesteld.

De PvdA koestert het groene karakter van Zeist. Zeist is ook groot genoeg. Uitbreiding buiten de rode contouren is niet meer aan de orde. Omdat er nog steeds veel woningen nodig zijn wordt er, waar mogelijk, wel gebouwd op inbreidingslocaties.

Duurzaam bouwen bij deze nieuwbouwprojecten is belangrijk en ook de bestaande bouw moet op dit punt sterk verbeterd worden. De gemeente voert een actief beleid en werkt aan initiatieven binnen en buiten het eigen werkgebied.
Overigens slaan we met duurzaam verbeteren “twee vliegen in een klap”. De PvdA wil een groot programma samen met de woningbouwverenigingen om de bestaande voorraad sociale woningbouw te verbeteren door energiebesparingsmaatregelen te nemen. Dat is goed voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere woonlasten in een periode waarop de huurprijzen hard stijgen.

De PvdA omarmt de klimaatdoelstellingen. Voor Zeist wil de PvdA ernaar streven dat de gemeente in 2030 klimaatneutraal is. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven en kantoren de grootste CO2 uitstoot hebben (55,4%) gevolgd door woningen (27,8%) en mobiliteit (16,6%). De uitstoot wordt voor 40% veroorzaakt door aardgasverbruik, voor 43% door elektriciteitsgebruik en voor 17% door verbranding van motorrijstoffen. Met name het aardgasgebruik kan sterk teruggedrongen worden door isolatie van daken, vloeren en leidingen en het vervangen van glas door HR++ glas. Op het gebied van de uitstoot door elektriciteit blijkt het moeilijker om winst te behalen. Apparaten worden wel steeds zuiniger maar er wordt ook steeds meer gebruik van gemaakt. Bewustwording en gedragsverandering zal hier de grootste winst kunnen brengen.

Hergebruik en recycling staan voorop in het gemeentelijk beleid en in de voorlichting aan de burgers, instellingen en bedrijven. De gemeente stimuleert en steunt daadwerkelijk initiatieven voor hergebruik (weggeefwinkels, 1euro winkels etc.), omgekeerd inzamelen en recycling.

De PvdA wil dat de gemeente de regie voert om de gestelde doelen te behalen. Het is een opgave van de gemeente, de inwoners, instellingen en bedrijven. Dat betekent een goede visie met middelen om te investeren en voortdurende inspanning op het gebied van voorbeeldwerking, voorlichting en communicatie.

De PvdA wil een Zeist dat ook in de toekomst groen en duurzaam is.

Daarom staat de PvdA voor:

  • Voor Zeist wil de PvdA ernaar streven dat de gemeente in 2030 klimaatneutraal is.
  • Fors investeren samen met de woningbouwverengingen in energiebesparing van de sociale woningbouwwijken om het gasverbruik terug te dringen en lagere woonlasten mogelijk te maken.
  • Hergebruik en recycling voorop laten staan en afvalstromen terugdringen in het gemeentelijk beleid.
  • Een goede milieuvisie met middelen om te investeren en voortdurende inspanning op het gebied van voorbeeldwerking, voorlichting en communicatie.