Bestaanszekerheid

De PvdA wil dat alle Zeistenaren bestaanszekerheid hebben:
- Vast werk voor iedereen dat fatsoenlijk, volgens CAO, betaald wordt.
- Een ruimhartig armoedebeleid dat er op gericht is dat mensen die zijn aangewezen op een uitkering ook op een fatsoenlijke manier kunnen rondkomen.
- Mensen met een uitkering of een beperking proberen aan werk te helpen.
- Lagere woonlasten voor iedereen door als gemeente mee te investeren in de duurzaamheid van woningen.
- Extra investeren in het bieden van perspectief op werk. Het minimabeleid blijft zoals het is.

De PvdA vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan het werk geholpen worden. Niet zo maar werk, maar vast werk voor een fatsoenlijk loon volgens de CAO. Werk vergroot de kansen van mensen en maakt mensen economisch sterker en dat vindt de PvdA heel belangrijk.

Er zijn echter mensen die dat niet zal lukken, door allerlei redenen. Daarom is de PvdA voor een ruimhartig armoedebeleid in Zeist dat er op gericht is dat mensen die zijn aangewezen op een uitkering ook op een fatsoenlijke manier kunnen rondkomen. Daarom zijn de afgelopen jaren met de volle steun van de PvdA belangrijke besluiten genomen. Besloten is om de grens voor het minimabeleid op te trekken naar 130% van het minimumloon, zodat ook mensen met een klein inkomen uit werk of met een pensioen daarvan mee kunnen profiteren. Daarnaast is een maatwerkbudget toegevoegd om mensen in speciale situaties te kunnen ondersteunen. Met de bestaande regelingen van het zogenaamde minimabeleid (bestaanszekerheidsbeleid) samen kunnen we constateren dat dat Zeist een solidaire gemeente is en de PvdA is daar zeer blij mee. Ondanks dat Nederland uit de crisis is zien we toch de groep mensen die ondersteuning nodig heeft in Zeist groeien. Voor hen is de crisis nog niet voorbij en de PvdA wil een actief beleid gericht op werk en meedoen om die groei te stoppen.

Daarnaast zijn de almaar stijgende woonlasten voor veel burgers van Zeist met een klein inkomen een zware last. Daarom is de PvdA een voorstander van investeren in de duurzaamheid (energiebesparing) in de sociale woningbouwwijken in Zeist. Daarmee kunnen ook deze burgers profiteren van investeringen in duurzaamheid.

De PvdA wil dat alle Zeistenaren bestaanszekerheid hebben.

Daarom staat de PvdA voor:

  • Vast werk voor iedereen dat fatsoenlijk, volgens CAO, betaald wordt.
  • Een ruimhartig armoedebeleid dat er op gericht is dat mensen die zijn aangewezen op een uitkering ook op een fatsoenlijke manier kunnen rondkomen.
  • Mensen met een uitkering of een beperking proberen aan werk te helpen.
  • Lagere woonlasten voor iedereen door als gemeente mee te investeren in de duurzaamheid van woningen.
  • Extra investeren in het bieden van perspectief op werk. Het minimabeleid blijft zoals het is.