Beheer openbare ruimte

De PvdA wil dat het beheer van de openbare ruimte veel beter moet:
- Een planmatige aanpak van het onderhoud van de openbare ruimte wat betreft de wegen en (fiets)paden, het groen en onkruid en verwijderen van zwerfafval.
- Investeren in een hoger niveau van onderhoud van de openbare ruimte.

Voor de PvdA is ook een extra investering in het beheer van de openbare ruimte noodzakelijk. We zien dat de gemeente haar best doet om de achterstanden in het beheer van de wegen, fiets- en wandelpaden en het groenbeheer en onkruidbestrijding in te lopen, maar we zien een te beperkt budget en bemensing. Dit moet sneller en beter om het kwalitatieve beeld van Zeist te versterken. Een gemeente met zo’n sterke financiële positie moet allereerst haar basistaken op orde hebben en dat is het beheer van de openbare ruimte.

Het onderhoud van het vele groen, de straten, paden en het straatmeubilair is voor de gemeente een niet geringe taak. Onkruid wint het van de straattegels, overhangende struiken en boomtakken, slecht onderhouden wegen en fietspaden, zwerfvuil, het komt nog veel voor. We staan voor schoon, heel, veilig en prettig en willen dat bewoners zich meer betrokken gaan voelen bij en actief worden bij het beheren van hun directe woonomgeving.

Het beheer van de openbare ruimte en het onderhoud van wegen is een basistaak van gemeenten. Maar op veel meer plekken – en met name in de wijkstraten en de fietspaden – zien we verzakkingen, gaten in de weg, kapot gereden stukken, afbrokkelend asfalt en op veel plaatsen zien we dat de slijtlaag is verdwenen. De afgelopen jaren zijn steeds kleine stukjes aangepakt die ook weer deels kapot gereden zijn, wat de beeldkwaliteit van een straat niet bevorderd. En die beeldkwaliteit van onze mooie wijken, daar waren we in Zeist altijd trots.

Maar dit is niet alleen een probleem voor de beeldkwaliteit in Zeist. Ook de verkeersveiligheid is hierbij aan de orde. Op verschillende plekken van Zeist zien we gaten in de weg (soms heel diep), met name op die delen van de weg waar veel fietsers moeten rijden en de aantasting van de slijtlagen betekent dat ook remwegen langer worden, met alle mogelijke gevolgen van dien.

De PvdA heeft hier in de afgelopen periode meermaals aandacht voor gevraagd. Pas vlak voor de verkiezingen zien we dat het college opeens van alles aanpakt. Veel te laat vindt de PvdA.
De PvdA wil een structurele aanpak van de wegen en het groen om de openbare ruimte en de verkeersveiligheid op peil te houden.

De PvdA wil dat het beheer van de openbare ruimte veel beter moet.

Daarom staat de PvdA voor:

  • Een planmatige aanpak van het onderhoud van de openbare ruimte wat betreft de wegen en (fiets)paden, het groen en onkruid en verwijderen van zwerfafval.
  • Investeren in een hoger niveau van onderhoud van de openbare ruimte.