Aanpakken ongelijkheid

De PvdA wil dat ongelijkheid in Zeist wordt aangepakt.
- Het bestrijden van en investeren in de aanpak van achterstanden (laaggeletterdheid, beperkingen, werkloosheid, herkomst, leeftijd of geloof).
- Bestrijding van discriminatie naar herkomst, leeftijd, beperking of geloof.
- Een Zeist dat toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.
- Extra investeren in laaggeletterdheid, werkperspectief geven en toegankelijkheid.

De PvdA vindt dat iedereen meetelt in Zeist. Of je nu jong of oud bent, of je nu werk hebt of een uitkering, of je nu hier geboren bent of later gekomen, of je nu in Vollenhove of het Lyceumkwartier woont, beperkingen kent of niet en of je nu gelovig of niet gelovig bent. Zeist is van iedereen! Dat lijkt er nog niet op. Zeist is een dorp met tegenstellingen tussen arm en rijk en veel voorzieningen in Zeist zijn gericht op de rijkere Zeistenaren. De PvdA wil dat de voorzieningen iedereen in Zeist ten goede komen.

De PvdA vindt het belangrijk om een extra investering te doen in de bestrijding van laaggeletterdheid en voor extra taallessen voor nieuwkomers of mensen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. Als iets mensen op achterstand zet is het het niet (goed) beheersen van de Nederlandse taal. Een goede beheersing van het Nederlands is een voorwaarde voor veel mensen om te kunnen meedoen, maar is ook belangrijk omdat actieve deelname hieraan ook bijdraagt aan integratie in de Nederlandse samenleving.
Daarnaast is het voor de PvdA cruciaal om extra te investeren om meer mensen het perspectief op werk te geven. Een perspectief weg uit geldzorgen en andere problemen. Zeist loopt achter op het landelijk gemiddelde en de PvdA wil extra investeren in de aanpak van Werk werkt met name in de bemiddeling, ondersteuning en stages voor laagopgeleide jongeren.
Belangrijk is ook om te investeren in de rechten van mensen met een beperking. Dat gaat dan over de toegang tot voorzieningen, gebouwen, communicatie, werk, etc. Dat gaat dus veel breder dan zorg. Daarvoor is een “lokale inclusieagenda” nodig in Zeist. Hierover heeft de gemeenteraad van Zeist mede op initiatief van de PvdA een initiatiefvoorstel aangenomen. We gaan er voor zorgen dat dit beleid goed van de grond komt.

Maar dit alles kan teniet gedaan worden door discriminatie van mensen in Zeist. De PvdA zer zich er al jaren voor in om discriminatie naar herkomst, leeftijd, beperking of geloof te bestrijden.

De PvdA wil dat ongelijkheid in Zeist wordt aangepakt.

Daarom staat de PvdA voor:

  • Het bestrijden van en investeren in de aanpak van achterstanden (laaggeletterdheid, beperkingen, werkloosheid, herkomst, leeftijd of geloof)
  • Bestrijding van discriminatie naar herkomst, leeftijd, beperking of geloof.
  • Een Zeist dat toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.
  • Extra investeren in laaggeletterdheid, werkperspectief geven en toegankelijkheid.