Door op 29 augustus 2017

Zeist energieneutraal?

Zeist heeft, net als vele anderen gemeente overigens, een zeer ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling. Energieneutraal in 2030 (liefst) binnen de eigen grenzen. Vorig jaar heeft de gemeenteraad de Brede Milieuvisie vastgesteld. Die doelstelling kan alleen worden gehaald als de gemeente in ieder geval ook zo snel mogelijk start met energieneutraal bouwen. Er is natuurlijk veel meer nodig. Windmolens, zonnepanelen, alles wat je maar kunt bedenken op het Zeister grondgebied. Kern van de brede milieu visie is ook dat de inwoners er zelf mee aan de slag gaan.
We hebben recent een mooi voorbeeld gehad met de houtverbrandingsinstallatie. Zonder verder een oordeel te hebben over of ik voor of tegen een dergelijke installatie ben, is wel duidelijk geworden dat als je geen rigoureuze maatregelen treft we er vooral niet gaan komen. Iedereen is als uitgangspunt vóór, maar slechts totdat het letterlijk dicht in de buurt komt; dan wordt de discussie heel lastig. Begrijpelijk uiteraard, maar om grote stappen te maken moet het gemeentebestuur scherpe keuzes maken. Dat doen we nu niet. Het is een beetje van dit en een beetje van dat. Los van alle goede initiatieven die er natuurlijk al zijn en de vele inwoners die bezig zijn met het isoleren van woningen, plaatsen van zonnepanelen, heat-pipes, warmtepompen en meer. Ook de gemeente zelf geeft het goede voorbeeld door het gemeentelijk vastgoed label A te maken en zonnepanelen te plaatsen daar waar kan. Chapeau!

Tot nu toe lukt dat allemaal nog niet zo als het gaat om het bouwen. Alle plannen die de raad passeren geven niet het beeld dat er energieneutraal gebouwd wordt en ook niet gasloos etc. Ontwikkelaars bouwen wel woningen die voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen, maar dat is nog lang niet energieneutraal. Uiteraard op een enkele woning na. Een heel hoopvol plan is de geplande nieuwbouw op de vliegbasis, maar voor dergelijke woningen heb je wel een heel hoog inkomen nodig.
Ook in de wijk Kerckebosch zijn de eerdere milieu ambities al bijgesteld, omdat ze niet financieel haalbaar lijken. De vraag is en blijft of we niet bezig zijn met denken op te korte termijn.
Bij koopwoningen staat het energie vraagstuk nog niet centraal. Een energielabel wordt bijna nog niet gevraagd en de woningen uit de jaren 20 en 30 zijn nog steeds het meest in trek.
En hoe gaan we deze kopers van woningen en Verenigingen van Eigenaren stimuleren om mee te gaan in de duurzaamheidsambities? Dat het nodig is, lijkt wel heel duidelijk.
Woningcorporaties moeten van de minister hun woningen voor 2020 allemaal naar gemiddeld label B gebracht hebben. Intussen is dat aangepast naar ook nog eens minimaal label C. Maar ook dat is nog lang niet energieneutraal. En dan geven de corporaties aan dat het ook nog maar de vraag is of het gaat lukken. Intussen is de wetgeving weer aangepast en wordt uitgegaan van CO2 neutraal in 2050 voor heel Nederland (alle woningcorporaties). Hoe zich dat verhoudt tot Energieneutraal in Zeist in 2030 is een vraag.

Tot nu toe lijkt energiebesparing ook een “ding” voor mensen die het kunnen betalen. Misschien iets te scherp aangezet, maar wel cruciaal. Het is net als met diervriendelijk vlees eten, dat moet je wel kunnen betalen. Hierachter zit een fundamentele economische discussie. Geld en duurzaamheid lijken moeilijk samen te gaan.
Gelukkig is er wel een kentering merkbaar, gezien de vele goede initiatieven.

De komende jaren moeten we er stevig mee aan de slag. Ook voor de PvdA mag dit onderwerp nog veel scherper op de agenda. Daar gaan we met zijn allen mee aan de slag.
Duurzaamheid als inzet voor de komende verkiezingen en daarna voor de eeuwigheid.
Een onderwerp dat iedereen raakt, heel breed is en waar de meningen van deskundigen mijlenver uit elkaar liggen.
Maar iedereen is het eens, er moet echt iets gebeuren, anders …

 

Kijk ook op:

https://www.zeist.nl/inwoner/afval-bomen-en-milieu/duurzaam-zeist/