Wat doen (we in) de waterschappen

6 oktober 2018

Volgens een internationaal onderzoek van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft Nederland met zijn waterschappen het waterbeleid goed op orde voor de toekomst. Echter, de bekendheid van de waterschappen en daarmee het draagvlak bij het publiek is onvoldoende. Om het publiek bekend te maken wat de waterschappen doen en wat wij als PvdA daarin belangrijk vinden, hebben we vorig jaar ons Magazine uitgebracht. Als iemand een papieren exemplaar wil hebben: laat maar horen.

Afgelopen zomer hebben we ons tot een andere doelgroep gericht: de jongeren. We hebben drie YouTube filmpjes van ongeveer 40 seconden  gemaakt: over het veenweidegebied, over terugwinning van grondstoffen uit rioolwater en over dijkversterking en cultuurhistorie. Intussen staat ons concept verkiezingsprogramma voor 2019 ook op de site.
Tot slot gaan we binnenkort een rondleiding met uitleg over het waterschap organiseren voor de leden en hun gasten. Daar hoort u nog meer over.

De filmpjes zijn te zien via een link naar onze pagina op de provinciale website van de PvdA, berichten uit de Stichtse Rijnlanden:
https://psutrecht.pvda.nl/waterschappen/hdsrcat/leuke-berichten-uit-de-stichtse-rijnlanden/ Hier vind je drie korte filmpjes. Op deze site staat ook de andere informatie.

Voor vragen en opmerkingen kun u zich wenden tot Jan Reerink (j.reerink@hetnet.nl)