Door Nico Bernts op 9 juni 2017

Uitnodiging voor de Ledenbijeenkomst op zaterdag 17 juni

Afsluiting van het seizoen: Gesprek over verkiezingsprogramma en campagneplannen.

Op zaterdagmiddag 17 juni houden we de traditionele afsluiting van het seizoen.
De locatie is BIJ JOHANNES ( v.h. Abrona), Montaubanstraat 84.
De ontvangst is vanaf 14.30. Om 15.00 uur begint de bijeenkomst, en rond 17.30 sluiten we af.

De afsluiting van het seizoen heeft meestal het karakter van terugblikken. Deze keer gaan we vooral vooruitblikken. Terugblikken hebben we al uitgebreid gedaan bij de beschouwingen over de verkiezingsuitslag. Op 8 mei hebben we de eerste keer met elkaar gesproken over de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Elders in deze Omslag kunt u daarover lezen. En op 17 juni zetten we dat voort. De programmacommissie en de campagnecommissie vertellen hoever ze nu zijn en wat hun ideeën zijn over de verdere aanpak. Daarbij hebben ze ongetwijfeld nog veel vragen, waarover ze met u in gesprek willen. De plannen moeten als in een hogedrukpan worden uitgewerkt, want kort na de zomer beginnen de eerste campagneactiviteiten al. En in oktober moet het verkiezingsprogramma in concept gereed zijn.
Kom dus meedenken en meepraten hierover!

Tijdens deze bijeenkomst worden ook de jubilarissen in de bloemetjes gezet. Traditioneel huldigen we dan de leden die 50, 40 of 25 jaar lid zijn.

Graag zie ik u op 17 juni.

Nico Bernts
voorzitter