Slappe knieën

14 november 2017

Bij het raadsvoorstel Herontwikkeling Winkelcentrum Kerckebosch bleek maar weer eens wat een slappe knieën sommige partijen hebben.
Tijdens de Ronde Tafel waren vrijwel alle partijen van mening dat het wegtracé Hoog Kanje in aansluiting op de Marijkelaan en de rotonde bij de Oranje Nassau ongewijzigd moeten blijven en dat het onzinnig is om de hele oude zichtas weer terug te brengen.
Daardoor zal dan ook het bosje bij de rotonde (grotendeels) verdwijnen.
We zouden dat wel even met elkaar regelen en afspreken. In het debat heeft iedereen, behalve de SP en wij, zijn keutel weer ingetrokken.
Overigens is de wethouder wel voortvarend aan de gang gegaan met alternatieven, waarbij het oude wegtracé ook als alternatief aan de orde komt.
Maar wat de plannen worden wordt pas duidelijk na de raadsvergadering van 7 november 2017. Afwachten dus en we vertrouwen erop dat de wethouder en de ambtenaren gehoor geven aan de signalen van de raad en eerdere insprekers.