24 september 2016

PvdA Zeist zoekt nieuw talent

Wie zoeken we?

Heb je interesse in de politiek? Heb je belangstelling voor wat er in de samenleving gebeurt en hoe je je daarvoor kunt inzetten? Heb je een sociaaldemocratisch hart? Dan zijn we op zoek naar jou!
De PvdA is op zoek naar talent, dat zich wil inzetten voor de samenleving in Zeist als lid van de Gemeenteraad. Je hebt een eigen sociaaldemocratische maatschappijopvatting, je houdt ervan je ideeën en opvattingen naar voren te brengen en met anderen hierover van gedachten te wisselen. Je bent vasthoudend en je ervan bewust, dat politiek een kwestie is van lange adem; je laat je niet snel ontmoedigen. Je hebt de ambitie om je verder politiek te ontwikkelen. Dat kan ook zijn in de richting van andere functies zoals bestuurslidmaatschap of lid van de Provinciale Staten. Je hebt tijd of kunt voldoende tijd vrij maken voor activiteiten die vooral buiten de gewone werktijd vallen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kun je dan mogelijk de stap maken naar een plaats op de kandidatenlijst.

Profiel

Een kandidaat voldoet aan de volgende profielkenmerken:

  • Affiniteit met de sociaaldemocratische beginselen en in staat en bereid standpunten die daaruit voortvloeien uit te dragen.
  • Geïnteresseerd in de (lokale) politiek.
  • Heeft een netwerk van contacten in Zeist of is in staat dit op te bouwen.
  • Beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden; legt makkelijk contacten.
  • Heeft bij voorkeur enige ervaring met (het besturen van) maatschappelijke organisaties; verenigingen; ed.
  • Een gezonde dosis nieuwsgierigheid.
  • Is in staat en heeft de intentie in teamverband te werken.
  • Kan onderscheid maken tussen hoofdzaken en bijzaken.
  • Is bereid actief te zijn binnen de afdeling van de PvdA.
  • Heeft voldoende energie en tijd.

 

Wat bieden we?

Gemeenteraadslid is een interessante uitdaging. Je kunt er veel van je interesses en vaardigheden in kwijt en je kunt je verder ontwikkelen. Met actieve inzet bouw je een groot sociaal netwerk op. Geïnteresseerden leiden we het komende jaar op, we begeleiden en coachen je in de vorm van een traineeship.
We organiseren werkbezoeken aan raadsvergaderingen, gesprekken met raadsleden en leden van de Tweede Kamer, informatie en uitleg hoe het systeem en de cultuur van de volksvertegenwoordiging werken, informatie over de belangrijke kwesties in de Zeister politiek. Daarmee raak je goed thuis in wat de functie van PvdA-raadslid van je vraagt.

Belangstelling?

Meld je dan met een kort CV en een toelichting op je interesse aan bij Nico Bernts via: bernts@planet.nl. De sluitingstijd voor de aanmelding is 1 november 2016. Bij de aanmelding is het lidmaatschap van de PvdA niet vereist. Als je aan het traject mee gaat doen wordt je uiteraard lid van de partij. Heb je vragen n.a.v. deze oproep neem dan contact op met Nico Bernts per mail of per telefoon: 06-23580394. Als je aan de voorwaarden voldoet volgt een gesprek met leden van de scoutingscommissie.