PvdA was, is en blijft tegen fietspad Uithof – Zeist-West

Door Karst Schuring op 14 januari 2018

De PvdA-fractie was, is en blijft tegen de aanleg van een nieuw fietspad in het ecologisch kwetsbare gebied tussen de Uithof en de wijk Brugakker. De PvdA vindt dat de aanleg van het fietspad een grote aantasting van natuur en landschap ten gevolge zou hebben in het fraaie gebied tussen Zeist en landgoed Oostbroek in De Bilt. De route maakt onderdeel uit van een ecologische verbindingszone.

Er is een goed alternatief. Namelijk gebruik van de mooie en landschappelijk fraaie Bisschopsweg als fietsroute! Voor de PvdA is alleen optimalisering van de huidige fietsroute (de Bisschopsweg) bespreekbaar. Deze route zou autoluw gemaakt dienen te worden door op deze weg alleen bestemmingsverkeer toe te laten.

In 2005 heeft de raad zich unaniem uitgesproken tegen de aanleg van een fietspad door de ecologische verbindingszone. Alle partijen in de raad onderschreven dat dus met steun van alle milieuorganisaties in Zeist. In oktober dit jaar bleek dat het fietspad toch weer op de agenda van de provincie stond, zo bleek uit vertrouwelijke stukken. De provincie (lees: oud-VVD-wethouder Jacqueline Verbeek, nu gedeputeerde) vindt een snellere route van Zeist-West naar het Utrechts Science Park (De Uithof) belangrijk. Het fietsverkeer naar De Uithof neemt immers toe. Er bleken reeds diverse onderzoeken te zijn gedaan, waarin sprake was van 7 zogenaamde “denkrichtingen”, inclusief enkele dwars door de ecologische verbindingszone.

D66 en GroenLinks zijn omgegaan
Tot nu toe was de raad als geheel tegen en dat was geruststellend voor de ecologische verbinding, de milieuorganisaties en de mensen in Zeist-West. Daar is echter een einde aan gekomen. In oktober dienden de fracties van D66 (!), GroenLinks (!), de VVD en Seijst.Nu een motie in over het fietspad. Hierin werd opgroepen de noodzaak voor het verbeteren van de fietsverbinding te omarmen, uit het oogpunt van veiligheid en capaciteit en de 7 denkrichtingen te beschouwen als mogelijke oplossingen, rekening houdend met de hoge ecologische waarden van het gebied.

Met name van D66 en GroenLinks is dit een onbegrijpelijke actie, omdat zij altijd fel tegen de aanleg van een nieuw fietspad in het ecologisch kwetsbare gebied waren. Met het gelijkwaardig stellen van de 7 denkrichtingen zetten zij de deur open voor voorstellen om toch een fietspad aan te leggen door het kwetsbare gebied.

De motie is met 21 stemmen voor van VVD, D66, GroenLinks, CDA, Seyst.nu en 9 stemmen tegen van PvdA, Nieuw Democratisch Zeist, SP, ChristenUnie/SGP aangenomen. Daarmee is de deur open voor verdere plannen voor de aanleg van een fietspad dwars door de ecologische verbindingszone. De PvdA houdt met de milieuorganisaties en de mensen in Zeist-West het hart vast wat de provincie en het liberale college van Zeist gaan doen met deze uitkomst. De PvdA blijft zich in ieder geval vol verzetten tegen de aanleg van een nieuw fietspad in het ecologisch kwetsbare gebied tussen de Uithof en de wijk Brugakker.

Karst Schuring

Karst Schuring

Persoonlijk: Geboren in 1958, partner en een dochter. Beroep: senior adviseur planning & control bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Houdt van: voetbal; hij is sinds zijn negende al fan van PSV. Mooiste muziek: wereldmuziek, folk- en sixtiesmuziek en de band Portishead. Favoriete schrijvers: Isaac Bashevics Singer en Chaim Potok. In zijn vrije tijd is

Meer over Karst Schuring