PvdA: geen nieuw fietspad van de Uithof naar Zeist-West

Door Karst Schuring op 14 november 2017

Er is een nieuwe discussie in Zeist ontstaan over een oud vraagstuk. De provincie Utrecht heeft een verkenning laten uitvoeren naar de mogelijkheden om een nieuw fietspad aan te leggen tussen de Uithof en Zeist-West, dwars door de ecologische hoofdstructuur (EHS) die daar loopt. De PvdA is altijd een tegenstander van een dergelijk plan geweest en de gehele gemeenteraad van Zeist heeft in 2011 bij de behandeling van de structuurvisie een motie aangenomen tegen dit fietspad. Ook de VVD – tandenknarsend weliswaar – stemde toen in met die motie.

De discussie is nu opgerakeld onder leiding van de gedeputeerde Jacqueline Verbeek – oud VVD-wethouder van Zeist. Men is aan vernieuwing van deze discussie begonnen omdat de Uithof (tegenwoordig Utrechts Science Park – USP genoemd) sterk is gegroeid en de verwachting is dat deze verder zal groeien.

Er zijn in die verkenning drie varianten uitgewerkt. Twee van deze varianten lopen door de EHS en sluiten aan op de wijk Brugakker en de Krommerijnlaan en de derde bestaat uit een verbreding van de Bisschopsweg – de huidige fietsverbinding. Deze laatste optie komt er als duurste uit omdat men deze fors wil verbreden waardoor ook sloten en leidingen verlegd dienen te worden.

De PvdA is, zoals gezegd, altijd tegen de aanleg van een fietspad door de EHS geweest omdat dit gebied te kwetsbaar is. Ook zijn wij beducht voor andere plannen van vroeger (zoals de aansluiting van Zeist-West op de A28) die door deze verstoring van het gebied weer op de agenda zouden kunnen komen, “omdat het gebied toch al verstoord is”. De PvdA is ook nooit onder de indruk geweest van het argument van tijdswinst (enkele minuten). Het scheelt alleen iets voor mensen in Zeist-West en dan ook nog marginaal. Veruit het grootste deel van de mensen in Zeist-West is ook fel tegen de aanleg van dit fietspad.

Voor de PvdA is optimalisering van de Bisschopsweg het belangrijkste alternatief. En dan niet deze Bisschopsweg verbreden, maar hem autoluw of – nog beter – alleen voor bestemmingsverkeer maken. Zodat fietsers comfortabel en veilig van deze verbinding gebruik kunnen maken.

De discussie komt begin 2018 weer aan de orde als er door de provincie een plan ontwikkeld is. De PvdA-fractie blijft dit met argusogen volgen in samenwerking met de PvdA in De Bilt.

Karst Schuring

Karst Schuring

Persoonlijk: Geboren in 1958, partner en een dochter. Beroep: senior adviseur planning & control bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Houdt van: voetbal; hij is sinds zijn negende al fan van PSV. Mooiste muziek: wereldmuziek, folk- en sixtiesmuziek en de band Portishead. Favoriete schrijvers: Isaac Bashevics Singer en Chaim Potok. In zijn vrije tijd is

Meer over Karst Schuring