PvdA amendement voor verduurzamen flat 11 in Kerckebosch aangenomen

Door Karst Schuring op 14 januari 2018

In 2015 is een amendement aangenomen om de reserve revolving fund sociale woningbouw in stand te houden, middelen te blijven toevoegen aan dit fonds en deze nadrukkelijk ook te benutten om investeringen in de duurzaamheid (energiebesparing) van betaalbare huurwoningen te stimuleren en hierover afspraken te maken met de woningcorporaties.
Deze reserve kan er voor zorgen dat woningen op een meer duurzame manier worden gebouwd/gerenoveerd.
In 2015 is het college verzocht hiervoor een plan te maken.

Bij het debat over de begroting 2018 is deze mogelijkheid opnieuw besproken. Het college heeft aangegeven dat de woningcorporaties hiervoor concrete projecten kunnen voorleggen, maar leek zelf in de afwachting te blijven van initiatieven uit de samenleving.

De PvdA wil niet afwachten, maar actie. Daarom is door de PvdA-fractie in de persoon van Hans Goorhuis overleg gevoerd met Woongoed Zeist (de samenvoeging van de twee vroegere woningbouwcorporaties de Kombinatie en de Seijster Veste).

De PvdA heeft als concreet project de verdere verduurzaming van flat 11 in Kerckebosch voorgesteld. Er is besloten dat deze flat niet gesloopt zal worden in het kader van de vernieuwing van Kerckebosch, omdat zij qua onderhoud nog goed is. De PvdA-fractie heeft dit ingebracht in de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting en in een amendement voorgesteld om een bedrag van 1,0 miljoen te uit te trekken ten behoeve van de verdere verduurzaming van de 74 sociale huurwoningen in flat 11 aan de Prinses Margrietlaan naar BENG (bijna energieneutraal). Wanneer de gemeente bereid zou zijn deze bijdrage te leveren, draagt Woongoed ook 1,6 miljoen euro extra bij om het project BENG te maken. Woongoed was erg enthousiast over deze mogelijkheid. Het amendement is unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Zeist.

De PvdA vindt investeren in een duurzaam Zeist van groot belang en dat vraagt niet om afwachten maar om actie. Voor Zeist wil de PvdA ernaar streven dat de gemeente in 2030 klimaatneutraal is. Om de klimaatdoelstellingen te halen moet er haast gemaakt worden van de uitwerking van de gemeentelijke energievisie. Het amendement sluit hier naadloos op aan. Het pas ook in de plannen van het College om voor 2018 3000 woningen te verduurzamen,
Het amendement sluit ook aan op het streven de woonlasten te beperken voor huurders van sociale huurwoningen. Zij worden onevenredig geconfronteerd met de kosten van verduurzaming. Op dit moment besteden huurders van een sociale huurwoning circa 3 maal zo veel van hun besteedbaar inkomen aan energie als rijkere huishoudens en dit zal nog verder oplopen. De PvdA vindt dan ook dat het profijt van duurzame investeringen vooral bij hen terecht moet komen.

Karst Schuring

Karst Schuring

Persoonlijk: Geboren in 1958, partner en een dochter. Beroep: senior adviseur planning & control bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Houdt van: voetbal; hij is sinds zijn negende al fan van PSV. Mooiste muziek: wereldmuziek, folk- en sixtiesmuziek en de band Portishead. Favoriete schrijvers: Isaac Bashevics Singer en Chaim Potok. In zijn vrije tijd is

Meer over Karst Schuring