Oproep financiële bijdrage aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018

14 januari 2018

Beste partijleden,

U weet ongetwijfeld dat er op 21 maart gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Het belang is ditmaal zeer groot voor de PvdA!

De peilingen geven aan dat er nog hard gewerkt moet worden in de campagne om een goede verkiezingsuitslag te krijgen. En zonder een krachtig en stevig geluid van de PvdA in de gemeenteraad straks komen de sociaaldemocratische waarden ernstig in het nauw. We hebben een sterk verkiezingsprogramma; straks hebben we ook een stevige fractie nodig om daar zoveel mogelijk van te realiseren.

De PvdA in Zeist is al volop bezig met de opzet en uitvoering van de lokale campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Natuurlijk wordt er landelijk ook veel gedaan, maar lokaal moet de strijd van straat tot straat, van wijk tot wijk, van buurt tot buurt worden gewonnen van onze directe concurrenten. Om maximale slagkracht te verkrijgen is er geld nodig om onze campagneplannen goed uit te voeren. Van het landelijk bureau hoeven we dit jaar op weinig tot niets te rekenen. Dit door de dramatische Tweede Kamer verkiezingsuitslagen, waardoor nu budget moet worden teruggegeven aan het Rijk. Mogen wij dan ook dit keer weer op uw bijdrage rekenen?

Voor alle zekerheid meld ik nog maar even dat uw bijdrage dus terecht komt bij de lokale penningmeester en wordt aangewend voor de lokale campagne.

U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL68 RABO 0131 7775 99 t.n.v. PvdA afd. Zeist, p/a penningmeester H.L. Westbroek, Brugakker 58-17, 3704 MV te Zeist.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Het campagneteam