Nieuwe werkwijze in de afdeling

6 oktober 2018

Het bestuur heeft een voorstel opgesteld voor een andere werkwijze binnen de afdeling, die als doel heeft het realiseren van een grotere betrokkenheid en participatie van de leden.

Het gaat hierbij dus om de toekomst van de afdeling als politieke vereniging. 

Deze werkwijze is besproken op de Ledenbijeenkomst van 16 juni. Aanleiding om een andere werkwijze te kiezen is de volgende probleemstelling:

  • De groep actieve leden wordt kleiner en ouder. Er vinden weinig relevante politieke discussies plaats. En als ze plaatsvinden eindigen ze met vrijblijvende afsluiting: “Het was een leuke avond; tot de volgende keer”. De leden van de afdeling spelen nauwelijks een rol in het politieke proces in Zeist. Als we zo door gaan raakt de afdeling steeds meer uitgehold en opgedroogd. En dan hebben we over vier jaar, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, echt een groot probleem!

 

De essentie van de nieuwe werkwijze is:

Leden motiveren en stimuleren om mee te doen door een aantal (langere termijn)onderwerpen te agenderen. Hierbij spreken we af waar we een discussie in willen laten uitmonden, wat we het resultaat willen laten zijn.
We gaan leden stimuleren om actief aan die onderwerpen mee te werken. Daarbij moeten leden het gevoel hebben, dat hun inspanning en inbreng er toe doen en dat dat zichtbaar te maken is. En daarmee willen we aansluiten bij de motieven waarom mensen indertijd lid zijn geworden.

 

Het bestuur kiest, samen met de fractie, de werkgroepen en de ledenvergadering enkele hoofdthema’s waar de komende periode de energie in wordt gestoken. Hoe lang die “komende periode” duurt hangt van het onderwerp af. Dat kan enkele maanden zijn, maar ook bijvoorbeeld twee jaar.

In de Omslag worden al vast twee onderwerpen gepresenteerd, afkomstig uit de werkgroep Samenleving. Leden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een van deze activiteiten.