Nieuwe fractie is geïnstalleerd

30 maart 2018

De buitengewoon raadsleden Wilma Breddels en Rob Bliekendaal en raadslid Karst Schuring zijn namens de PvdA Zeist 29 maart 2018 geïnstalleerd voor het werken in de gemeenteraad in Zeist. Zij zullen samen de komende vier jaar werken aan “een Zeist voor alle Zeistenaren”: Betaalbare woningen, continuïteit van de zorg voor hen die dat nodig hebben, veilige en leefbare buurten, een goed beheer van de openbare ruimte en het wegnemen van drempels die mensen weerhouden om mee te doen in Zeist; daar werken zij namens de PvdA Zeist aan.