31 januari 2016

Niets aan de hand?

Door Ton Wachter
U hebt als kind vast ook wel meegezongen op Koninginnedag. Vaderlandse liederen voor het gemeentehuis, ” In een blauw geruite kiel ” en dat soort dingen. Ik heb het niet bijgehouden door de jaren heen, maar ik stel me voor dat niet al die liederen meer op het repertoire staan. Zo schijnt, om maar iets te noemen, ” Wien Neêrlands bloed door d’aderen vloeit” alleen nog maar op het partijcongres van de PVV te worden gezongen.
Maar één lied staat fier overeind: “Waar de blanke top der duinen”.
We hebben het gemerkt, alle ophef over de minister van milieu, die de zogenaamde knellende regels voor het kustgebied wilde loslaten omdat dat goed zou zijn voor de economie. In België hebben gemeenten en projectontwikkelaars er een pan van gemaakt. Maar bij ons, beweerde de minister, is er niets aan de hand. In Nederland zijn de lagere overheden, provincies en gemeenten, allemaal héél verstandig.
Wel, daar wordt dus in brede kring aan getwijfeld.
Ik geef toe dat ik ook best ongerust was. Zeker toen ik las, opgetekend uit de mond van een deskundige, dat er in de duinen vooral behoefte is aan “renderend vastgoed op mooie plekken”. Dan zie je in gedachten toch al hoe ze Wassenaar en Bloemendaal aan elkaar vast bouwen, ook al staan de gemeentebesturen van die plaatsen bekend als zeer bekwaam.
Het plan is nu gelukkig naar de ijskast verhuisd. Daar zal het in ieder geval wel tot na de verkiezingen blijven liggen.
We zagen mevrouw Schultz van Haegen ook op werkbezoek in een Belgische
kerncentrale. Ze zei erbij dat ze er hoegenaamd geen verstand van had, met andere woorden dat ze echt niet kon zien of het alleen om wat haarscheurtjes ging of dat er een heus gat in zo’n reactorvat zat. Maar ze wist al wel zeker dat er niets aan de hand is. Knap, heel knap.
U herinnert zich wellicht dat zij vorig jaar ook met stelligheid verklaarde, dat er niks mis is met de uitstoot van ons nationale wagenpark, zelfs wanneer iedereen flink gas geeft op de snelweg. Maar kijk aan, er is nu extra onderzoek verricht. De conclusie is duidelijk: zodra een auto op de weg rijdt valt de vervuiling vies tegen, zelfs bij heel dure automerken. Ik heb nog niet gelezen dat iemand de 130 kilometer opnieuw ter discussie stelt. Maar dat zou wel moeten, met de wetenschap van nu mag je aannemen dat er sprake is van behoorlijk ongezonde situaties.

Geef mij maar onze minister van cultuur! Jet Bussemaker heeft vastgesteld dat het eindeloze schieten op de cultuursector ertoe heeft geleid dat er nogal wat kunstenaars en musici al jarenlang op een houtje bijten. Meisjes en jongens, maar ook heel veel vaders en moeders met kinderen. We mogen, denk ik, hoop ik, aannemen dat er wat gaat gebeuren. Die onderzoeksresultaten liggen er niet voor niets. En je mag verwachten dat ook de provinciale en plaatselijke bestuurders de krant hebben gelezen. Aan de slag, zou ik zeggen.

Er is trouwens meer aan de hand. Neuropsycholoog professor Erik Scherder, iedereen kent hem van DWDD, is geïnterviewd in het Het PAROOL. Hij legde uit welk een enorme positieve invloed muziek op de hersenontwikkeling van kinderen heeft. Het artikel is alom op twitter te vinden. Als je één muziekdocent ontslaat moet je honderd politieagenten aannemen, las ik.
De professor merkte in het interview trouwens op dat contact met de politiek moeilijker is dan je denkt. Een gesprek met de PvdA-fractie werd vijf maal afgezegd, en niet door hem.
Maar het schijnt dat sinds kort onze partijgenoten in Den Haag zich van de VVD met het oog op de naderende verkiezingen wat vrijer mogen bewegen! Ze hebben immers al zomaar, zonder coalitiecrisis, de kust mogen redden.
Zou Erik Scheerder het een keer aan de fractie mogen komen uitleggen?
Krijgt Jet de ruimte?
Gloort er hoop?