Landelijke gemeentepolitiek

Door Remco Weijburg op 14 november 2017

Weet u wat ik denk? Ik denk dat de komende regeerperiode van VVDCDAD66CU heel saai gaat worden. Dat komt omdat ik al ruim 3 jaar naar VVDCDAD66ZNU zit te kijken. En dat is ook heel erg saai. Eerlijk gezegd lijkt me dat ook logisch. Hoe meer partijen er deel uitmaken voor een coalitie, hoe meer de pragmatische oplossingen gaan winnen van de ideologische strijdpunten. Want laten we wel zijn, anders begin je er niet eens aan. Dan spreek je bij het begin af dat je heel veel dingen een beetje doet in een coalitieakkoord. Principes zijn leuk, maar je moet er wel overheen stappen om het land of de gemeente te besturen. En ik denk dat het verwisselen van een paar letters (de ZN inruilen voor een C of zo) dan dus niet zo veel uitmaakt.
Op 26 oktober werd een debat gevoerd in de gemeenteraad. Dat ging over een grote investering in de sportaccommodaties. Er is een grote ruil van grond nodig. Dat klopt ook wel, daar is bijna iedereen het mee eens. De managers van de gemeente managen dat proces ook nog eens goed. Zo luisteren ze echt naar de betrokken verenigingen en houden ze rekening met vele bezwaren. De oplossing wordt dan ook breed gedragen, zowel in de maatschappij als in de gemeenteraad. Alleen de groene groepen doen nog wat lastig, maar die gaan de strijd waarschijnlijk wel verliezen. Voor een groot deel is namelijk ook aan de groene bezwaren al tegemoet gekomen.

Tijdens het debat gebeurde er wel iets geks. In de gemeenteraad deed D66CDAZNU nog een beetje ingewikkeld. Er zitten namelijk wat onzekerheden in het project, die mogelijk financiële consequenties zouden kunnen hebben. Dus stelde D66CDAZNU na intern beraad voor om een extra auditcommissie in te stellen. Dat vond de oppositie dan weer onzin. Alsof een extra auditcommissie zoiets beter zou kunnen controleren dan de gewone auditcommissie, de controllers van de gemeente en de accountant. Wat natuurlijk vooral gek was, was dat de oppositie blijkbaar meer vertrouwen heeft in de managers van de gemeente, aangestuurd door de wethouder van VVDCDAD66ZNU. De wethouder haastte zich overigens om te zeggen dat hij het niet voelde als een gebrek aan vertrouwen en dat hij niet tegen de extra auditcommissie was. Mijn indruk was dat ze iets politiek tegenstrijdig probeerden te maken, wat gewoonweg niet zo politiek meer is. Ze doen maar zou ik zeggen, maar ik ga niet in die extra auditcommissie zitten. De managers zullen ook dat prima managen.

Begrijp me niet verkeerd. Inhoudelijk is het eigenlijk wel knap dat de managers / ministers / wethouders goed luisteren en goed rekening houden met de verschillende belangen. Het gaat wat ver om de oplossing voor de sportaccommodaties ideaal te noemen, maar een 8 lijkt het wel te scoren tot nu toe. Voor de PvdA is het wel lastig, want in de campagne zal het nog niet zo makkelijk zijn om ons af te zetten tegen de anderen. We maakten wel deel uit van de vorige coalities. Nu even niet, maar ik vraag me af of dat voor het eindresultaat nu echt wezenlijk uit heeft gemaakt. Ons programma zal ongetwijfeld deels overlappen met dat van veel andere partijen.

Als ik gelijk heb, zal het dus landelijk een beetje hetzelfde gaan. Zo af en toe zullen Wilde-Wilders en Baard-Baudet voor een relletje zorgen, op basis van een incident. Ze zullen dan verklaren dat het in ons land een zooitje is en dat de rechtstaat ernstig in gevaar is. En bijna iedereen weet dat dit zwaar overdreven is. Voor de PvdA wordt het een zoektocht naar punten om ons wel te profileren. Schreeuwen tegen een coalitie die rekening houdt met onze belangen, is namelijk nog niet zo eenvoudig als je netjes, eerlijk en reëel blijft.

Ik verheug me nu al op de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Ik heb geen hoge verwachtingen van de inhoudelijke debatten, maar de zoektocht moet geweldig zijn.

Remco Weijburg

Remco Weijburg

Juist in deze tijd wil ik mijn bijdrage leveren aan de basiswaarde van de PvdA: eerlijk delen. Bezuinigingen raken gemeentes hard en zullen ook in de komende periode hun weerslag hebben op gemeentelijk beleid. Die ingrepen gaan ook nog eens gepaard met aanzienlijke stelstelwijzigingen. Er zitten grote kansen en risico’s in deze wijzigingen. Hoewel er minder geld

Meer over Remco Weijburg