Door op 9 juni 2017

Kort nieuws commissie Ruimte

Zeister Warande
Na 27 varianten voor bouwplannen is na vele jaren uiteindelijk op  9 mei het bestemmingsplan goedgekeurd voor de Zeister Warande. Alle bezwaren zijn van tafel. De laatste hobbel was het Pesterbosje. Er is een stuk weg omgelegd en ook dat bezwaar was van tafel. Er kan worden de start met de bouw. Eindelijk.

Kijk voor meer info op: https://www.zeist.nl/inwoner/wonen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/zeister-warande/

 

Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord
De Raad heeft recent de kaders voor de gebeidsvisie  vastgesteld. Het proces om te komen tot deze gebiedsvisie is gestart op maandag 22 mei. Bijna 100 belangstellenden waren bij de aftrapbijeenkomst. Er wordt een werkgroep geformeerd van ongeveer 45 personen. Deze gaat aan de slag om voor het eind van dit jaar een gebiedsvisie voor te leggen aan de Raad.
Op 14 juni volgt een schouw door het gebied, daarna worden er voor de zomer nog 2 bijeenkomsten en na de zomer ook nog 1 gehouden.

Voor de kaderstelling zie: https://www.zeist.nl/inwoner/wonen-en-verbouwen/projecten/gebiedsvisie-utrechtseweg-noord/

 

Heerenwegen
In de laatste Raadsvergadering is het plan voor de nieuwbouw van Heerenwegen en de verbouw van Bovenwegen goedgekeurd. Een prachtig plan zie hiervoor: https://www.zeist.nl/inwoner/wonen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/buitenplaats-heerewegen/

Wat nog mooier is dat het een plan is dat na veel en goed overleg tussen alle betrokken partijen tot stand gekomen is. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Vandaar dat het Raadsvoorstel rechtstreeks naar de Raad is gegaan en zonder opmerkingen is goedgekeurd.

Meestal is er een hoop gedoe en gezeur over (bestemmings)plannen. Nu niet en er ligt echt een heel mooi plan. Met ook een grote verbetering voor de omgeving, betere inpassing in de Stichtse Lustwarande en ook milieutechnisch gezien helemaal in orde.

Hulde aan alle betrokkenen. Het bekijken van de plannen is overigens echt de moeite waard!

 

Fietspad naar de Uithof
Staat ineens weer op de agenda, nu weer via de Provincie (?). In de laatste Raadsvergadering heeft de verantwoordelijk wethouder bij hoog en bij laag beweerd dat er geen sprake van is en dat het oud nieuws is dat weer opnieuw op de agenda is gekomen.

Overigens is het nu een variant die aansluit op de Kromme Rijnlaan en volledig over Bilts grondgebied loopt. Voor ons is dit te veel toeval, we geloven niet dat er “geen vuur is bij de rook”. Vooral niet omdat er nu op die plek precies een tijdelijke weg ligt voor het afvoeren van het asbest van de schuren van de oude boerderij aan de Lage Grond

We speuren verder en gaan met onze provincie collega’s in overleg.

Kijk op: http://www.ad.nl/utrecht/nieuw-fietspad-scheelt-een-kilometer-fietsen-van-zeist-naar-de-uithof~a77280a9/

of http://www.natuurlijkzeist-west.nl/public/fietspad/fietspadzeistuithof.html