De eerste vijf kandidaten GR-2018

2 december 2017

De leden van de PvdA hebben de lijsttrekker en overige kandidaten voor de gemeenteraad gekozen. Opvallend is dat de lijst vrijwel uit nieuwe gezichten bestaat. Lijsttrekker is Karst Schuring, de huidige fractievoorzitter. Op verkiesbare plaatsen staan vervolgens Wilma Breddels, Rob Bliekendaal, Allard de Jong en René Verschuure.

Karst Schuring: “de nieuwe kandidaten zijn nog nooit zo goed voorbereid als nu, ze hebben de afgelopen twee jaar het “klasje” van de PvdA doorlopen en zijn al vertrouwd met vele gemeentelijke dossiers”.

Bestaanszekerheid

De inzet van de verkiezingen voor de PvdA in maart 2018 is de bestaanszekerheid van de inwoners van Zeist. Een samenleving van vrije mensen kan alleen bestaan als er bestaanszekerheid is voor iedereen. Uiteraard gaat dit over inkomen, maar zeker niet over inkomen alleen. Het wonen in een fijne, veilige, groene wijk met betaalbare woonlasten is een belangrijk onderdeel van het leven.

Nieuw in ons programma

De PvdA vindt het ook belangrijk dat mensen zich niet af hoeven vragen wie er voor hen zorgt op het moment dat ze zorg nodig hebben en of die zorg dan nog wel betaalbaar is. De PvdA wil gaan experimenteren met een basisinkomen voor mensen die al lang een uitkering op basis van de Participatiewet ontvangen of 60-plussers die werkloos zijn. We willen geen cadeautjes uitdelen aan mensen die het niet nodig hebben maar genoemde groepen ontlasten van de plicht tot solliciteren. De werkelijkheid laat zien dat deze mensen nog heel moeilijk aan betaald werk komen en het vasthouden aan een sollicitatieplicht levert vaak alleen maar teleurstellingen en veel stress op.

Onveiligheid

Een volgend punt van aandacht is het gevoel van onveiligheid dat met name ouderen ervaren. Verder wil de PvdA stevig inzetten op armoedebestrijding en het verminderen van laaggeletterdheid.
De PvdA is een brede volkspartij en dat moet ook zo blijven. Zeist, maar ook de PvdA, is er voor iedereen; Sociaal en Lokaal.