Inclusieve samenleving

14 november 2017

De laatste tijd hoor je steeds meer over een inclusieve samenleving. Maar wat is dat nu eigenlijk? De dikke van Dale geeft er verschillende betekenissen aan. Zelf vind ik de volgende betekenis het meest passend: Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.

Dit moet dan wel mogelijk zijn en is helemaal niet altijd vanzelfsprekend. Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. De meeste mensen vragen zich niet af of we naar het toilet kunnen, hoe we een deur kunnen openen of op de eerste verdieping moeten komen. Dat is vanzelfsprekend. Voor mensen met een beperking ligt dit anders. Voor hen zit het dagelijks leven vol grote en kleine hindernissen. Deze hindernissen zijn soms met kleine aanpassingen of creativiteit te verhelpen. Een inclusieve samenleving begrijpt die problemen en probeert de belemmeringen te overwinnen, zodat iedereen mee kan doen.

Ook in Zeist hebben we samen nog werk te verrichten. Het is belangrijk dat inwoners, ondernemers en de gemeente zich bewust worden van deze hindernissen. Want dan kunnen we gaan zoeken naar oplossingen.

Wij worden hierbij geholpen, bijvoorbeeld door het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dat is in juli 2016 ondertekend, ook door Nederland. Dit is een belangrijke stap in de opgave om participatiedrempels in de Nederlandse samenleving weg te nemen en om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking in de samenleving kunnen meedoen. Nu de ratificatie van het Verdrag is afgerond, breekt de fase van invoer aan: overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties beginnen met het beschrijven van de activiteiten om de beginselen uit het Verdrag geleidelijk werkelijkheid te maken. Deze fase is niet vrijblijvend, omdat Nederland al in 2018 de eerste voortgangsrapportage aan het VN comité moeten uitbrengen.

De fractie van de PvdA steunt initiatieven die een inclusieve samenleving kunnen bevorderen. Daarom steunen we in de gemeenteraad in Zeist het initiatiefvoorstel van GroenLinks om de komen tot bewustwording over een inclusieve samenleving. Wanneer dit voorstel in de gemeenteraad is besproken informeer ik u over het besluit van de gemeenteraad. Bij een positief besluit gaan wij o.a. breder uitvoering en bekendheid geven aan de Inclusieve Samenleving in Zeist; we laten een overzicht maken van wat er moet gebeuren aan activiteiten en maatregelen en extra inzet (nulmeting)en laten op interactieve wijze de lokale Inclusieve Agenda opstellen.

Inwoners kunnen ook zelf beoordelen hoe toegankelijk hun gemeente is. Die info is ook weer bruikbaar voor het opstellen van onze lokale inclusie agenda.