Door op 9 juni 2017

Buitengewoon Raadslidmaatschap

Op verzoek van de fractie ben ik vanaf 9 mei j.l. buitengewoon raadslid. Ik zal raadslid Ans van Gelder ondersteunen bij haar werkzaamheden in het Sociale Domein. Sinds 2009 maakt ik al deel uit van de werkgroep Samenleving.

Als gevolg van de decentralisatie van rijkstaken naar de gemeenten is er veel gaande in het veld van jeugdhulp werk en zorg, zowel beleidsmatig als inhoudelijk. Ik zal mij met name bezighouden met de contacten in het veld. Dit om nog scherper in beeld te krijgen wat de stand van zaken is, wat er goed gaat en welke knelpunten er zijn.

Ik heb gewerkt op het terrein van de gezondheidszorg, GGZ, zorg en welzijn, waarvan de laatste 14 jaar in Zeist. Mijn drive ligt bij de kwetsbare groepen. Met deze achtergrond hoop ik een goede bijdrage te kunnen leveren.

Ik heb er in ieder geval veel zin in!

Annemieke Spiekermann
buitengewoon raadslid