Door op 29 januari 2016

Bestemmingsplan De Wending

Januari 2016 stond het bestemmingsplan De Wending op de agenda. Het voorstel is met een ruime meerderheid van stemmen ongewijzigd aangenomen. Tot zover niets bijzonders, maar toch… Het werd toch een lange avond.

Wat werd ons gevraagd?
Instemmen met een gewijzigd bestemmingplan voor een bijzondere locatie. Het ‘Enecoterrein’ in Zeist is een plek die heel vroeger dienst deed als de enige echte gasfabriek van Zeist. De functie van het Enecoterrein bestaat niet meer. Het is toe aan een nieuwe betekenis, een ‘nieuwe wending’. Deze transformatie van het terrein geeft het project zijn naam de Wending.

Wat is er dan bedacht?
Een mooi appartementengebouw met 46 (relatief) dure huurappartementen, horeca en verder de nodige parkeerplaatsen, o.a. in een parkeerkelder. Maar het meest besproken deel is dat de Hoogvliet er een supermarkt van 2.000 m2 wil vestigen, met daaraan gerelateerde winkels. Een mooi plan, wij waren ook in 2013 al voor. Verder zijn de Seyster Veste, Era en Altera bij het plan betrokken partijen.

Supermarkt
Je zou denken, redelijk simpel dus! Niets is echter minder waar. Over de supermarkt was veel discussie. Is die wel/niet nodig? Levert het leegstand op elders? Het is in strijdwending met de Centrumvisie. Vele rapporten gingen over tafel met meningen over het wel of niet toestaan van een supermarkt op deze locatie. We hebben ons met die discussie maar beperkt bemoeid, domweg omdat de meningen alle kanten op gingen. Grappig is dat juist de mening van topman Lantinga van de Plus niet genoemd is in de hele discussie. Hij is van mening dat juist in of tegen het centrum van een dorp/stad nog ruimte is voor succesvolle supermarkten. Overigens de Hoogvliet heeft gekocht en is van plan fors te investeren. Ze geloven er dus in. Het is versterking voor het gebied en levert ook werkgelegenheid op.

Seyster Veste
Ongeveer 10 jaar geleden is de Seyster Veste wel heel nadrukkelijk overgehaald om het Enecoterrein te kopen van de Gemeente, wellicht te duur. Er is eerder een haalbaar plan ontwikkeld, maar dat is door ons als Raad afgewezen. Het huidige plan nu realiseren is voor de Seyster Veste heel bijzonder. Volgens de huidige wetgeving (Nieuwe Woningwet) mogen ze het eigenlijk niet meer ontwikkelen. Alleen maar omdat de planvorming al in gang was gezet mag het (nog) wel. Verder is de vestiging van een supermarkt en de miljoenen die ze meebrengen noodzakelijk om het plan haalbaar te maken.

Geen supermarkt betekent minimaal 2 tot 3 miljoen verlies voor de woningcorporatie. Dat kan wat ons betreft niet, het is geld van de huurders, dus ook van de huurders met een laag inkomen. Navraag bij de Seyster Veste heeft uitgewezen dat dit plan het enig haalbare is. Gaat dit niet door dan wordt de grond (met verlies) doorverkocht en komt er geen nieuw plan van de corporatie. Zonde dus.

We hebben overigens als idee aangedragen dat er met lokaal maatwerk misschien wel doorstroming tot stand gebracht kan worden. (Goedkope) scheefwoners kunnen met voorrang verhuizen daar de appartementen in de Wending. De goedkope woningen, die ze achter laten, kunnen dan weer worden verhuurd aan woningzoekenden met een kleinere beurs. Met (goedkope) scheefwoners bedoelen we hier huishoudens met een inkomen boven de € 45.000,- die nu in een woning wonen met ene huur onder de € 710,- huur per maand.

Er was een amendement door NDZ ingediend dat de mogelijkheid van de supermarkt uit het plan wilde halen. De gemeente moest dan het tekort (ongedekte rekening) betalen uit het weerstandvermogen. Daar hebben we nadrukkelijk tegengestemd. Daar is het weerstandsvermogen niet voor bedoeld. Ook een vergelijking met de Vogelwijk, waar de gemeente wel in heeft geïnvesteerd hebben we gepareerd.

Koppeling met verkeer en Centrumvisie
De weerstand tegen de supermarkt heeft echter nog een andere oorzaak. Vanuit de Centrumvisie is de verkeersdiscussie gekoppeld (amendement en motie) aan het plan de Wending. Ook een onderzoeksrapport van bureau DTP zegt dit. Het wordt te druk op het kruispunt Antonlaan – Steynlaan als gevolg van de ontwikkeling van de Wending. Het kruispunt A/S is nu al een kwetsbaar kruispunt. Alleen al vanuit de centrumvisie wordt de kwetsbaarheid vergroot.

Onder andere om die reden is in maart 2015 bij het besluit over de Centrumvisie, en ook al eerder in 2013, door de Raad tot een verkeersvariant besloten, waarbij het autoverkeer de mogelijkheid krijgt om vanaf de Slotlaan rechtdoor over het busstation te gaan rijden (de beroemde verkeersvariant 4). Hiertegen is de afgelopen maanden heel erg veel weerstand gekomen, uiteraard vooral door omwonenden. Dat is ook best wel een beetje begrijpelijk. Maar het werd direct gekoppeld aan de Wending. Door de supermarkt moet het busstation open voor auto’s. Niet juist dus. Het is gecompliceerder.

Nog ingewikkelder
De gemeente is in overleg met betrokken bewoners om de verkeersvariant 4 uit de Centrumvisie verder in te vullen en om te komen tot een verkeersbesluit. Dat heeft heel aardige verkeerskundige aanpassingen opgeleverd. Het gesprek en wederzijds begrip is echter helaas volledig ontspoord toen bleek dat er maar 1 echte keus was en dat is dus autoverkeer vanaf de Slotlaan rechtdoor over het busstation. Los van de Wending, het was alleen al nodig voor de Centrumvisie. In de uitgebreide discussie over het verkeer is veel aan de orde geweest. Het ging alle kanten op. Voor de tegenstanders was alles gericht op geen verkeer over het busstation, ondanks het al 2x eerder genomen besluit hiertoe. De dialogenreeks hierover is ook niet volledig afgerond en voortijdig afgebroken. Nog meer commotie dus, en het kan nog erger, een eerder beloofd rapport blijft tot op vandaag ook uit.

Triest
Dieptepunt in de hele discussie over de Wending zijn de reacties en beschuldigingen van (sommige) insprekers die er niet om logen. De raadsleden zijn idioten, dom, onfatsoenlijk, weten niet waar ze het over hebben en ik kan nog veel meer noemen. Het meest kwetsend was de suggestie dat er wel dodelijke ongelukken gaan gebeuren op het busstation. En dat de raadsleden daar dan verantwoordelijk voor zijn. In het heetst van de strijd worden rare dingen gedacht, geschreven en gezegd.

Conclusie
We hadden eigenlijk de verkeersdiscussie (Centrumvisie) eerst afgerond willen zien om tot een goed overwogen verkeersbesluit te komen. Dit voordat de Wending op de agenda werd gezet. Dat had veel rust opgeleverd en niet de protestterreur die het nu “opgeleverd” heeft. Nog liever hadden we ook meer woningen, liefst sociale huur in het project gezien. Maar binnen de beschreven mogelijkheden is dit het best haalbare plan en ook een mooi plan. Een aanwinst voor Zeist.

De wethouder heeft in het debat aangegeven dat het busstation niet eerder dan in 2018 voor autoverkeer open gaat (vanwege de volgorde in de uitvoering van de Centrumvisie). Dat geeft ons nu voldoende ruimte om welke discussie dan ook af te ronden voor er een definitief verkeersbesluit wordt genomen. Het geeft ons als partij de mogelijkheid om alle ontwikkelingen te volgen en desnoods later in te grijpen in welke vorm dan ook. Dat is ook een belofte die we de wethouder gedaan hebben. Ik heb sterk de behoefte om met de betrokken bewoners te gaan praten als alle rapporten klaar zijn en er een verkeersbesluit ligt. De discussie nu voeren had geen enkele zin meer, de gemoederen waren te verhit en ook bij de gemeentelijke organisatie was er geen beweging meer te verwachten.

Wat is politiek en democratie toch boeiend!

Hans Goorhuis