6 maart 2017

Arbeidsmarktdebat Zeist: meer zekerheid en eerlijke verdeling inkomen

D66 en PvdA kijken terug op geslaagde avond

De arbeidsovereenkomst met doorbetaling bij ziekte en ontslagbescherming is voor kleine werkgevers een te grote drempel om mensen in dienst te nemen, vindt Kandidaat Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg. Volgens D66 moet het veel gemakkelijker worden om mensen aan te nemen en mensen moeten zelf kunnen of ze als zelfstandig professional (zzzp’er) of werknemer willen werken. De PvdA heeft een duidelijke voorkeur voor het vaste contract. Volgens Mei Li Vos willen mensen ergens bij horen en moet iedereen voldoende inkomen en zekerheid hebben, dat kan het beste via een vast contract.

Onder leiding van voorzitter Gijs Wildeman vond een levendig debat plaats tussen Kamerleden en mensen uit de zaal. Niet-leden en leden, zwevende en niet-zwevende kiezers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Een gevarieerd gezelschap dus.

Hoewel er verschillen waren, zijn zowel D66 als PvdA het erover eens dat het belangrijk is dat iedereen werk heeft en dat inkomen rechtvaardig over de samenleving wordt verdeeld. Hoe dat moet, daarover verschillen de partijen van mening. Zo is de PvdA voor verplicht pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zzp’ers en wil D66 juist vrijwilligheid voor zzp’ers, met acceptatieplicht voor verzekering en verbetering van bestaande mogelijkheden.

Vanuit de zaal werden vragen gesteld over pensioen. Waarom komt er geen individueel potje, zodat je geen pensioengaten meer hebt? De ondernemers in Zeist willen dat de politiek meer voor het MKB doet. Helaas zit een BTW-verlaging er niet in, maar het moet wel gemakkelijker en goedkoper worden om personeel aan te nemen en te ontslaan. De Stichting Gehandicapten en Patiëntenplatform Zeist vroeg aandacht voor knellende regelgeving, waarbij mensen met een beperking te lang onbetaald blijven werken, omdat er voor werkgevers geen prikkels om hen door te laten stromen naar betaald werk. Beide Kamerleden nemen dit signaal mee naar hun Fractiegenoten in Den Haag.

De avond werd afgesloten met een gezellige borrel.

Meer informatie:

Karst Schuring            PvdA Zeist       karst.schuring@gmail.com
Josien van Breda        D66 Zeist        josienvanbreda@gmail.com