Afscheid Hans Goorhuis

28 maart 2018

Het vertrekkend PvdA-raadslid Hans Goorhuis heeft op 27 maart tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad de “Floris Veenendaal trofee” uitgereikt gekregen voor zijn werk voor verbinding en als bruggenbouwer in de gemeenteraad en met de samenleving. Hans Goorhuis zat in de periode 2010 – 2018 in de gemeenteraad van Zeist namens de PvdA Zeist. Hans was gespecialiseerd in woningbouw (en met name betaalbare woningbouw), volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Maar ook op het gebied van verkeer, afval en het beheer van de openbare ruimte was Hans deskundig. Op deze terreinen was Hans steeds bezig mensen samen te brengen om zaken voor elkaar te krijgen, win-win situaties te verkrijgen en verschillen te overbruggen. Voor dit werk heeft Hans deze trofee in ontvangst mogen nemen. De laatste maanden heeft Hans hard gewerkt aan motie en amendementen om de verduurzaming van sociale woningbouw in Zeist op tempo te krijgen. Goed voor het milieu en voor lagere woonlasten voor mensen in sociale huurwoningen. Zijn amendementen en moties werden unaniem aangenomen. De PvdA Zeist dankt Hans voor zijn grote inzet namens de PvdA in de gemeenteraad van Zeist.