Nieuws

Griekenland – door Jeroen Dijsselbloem

6 juli 2015

5-7-2015 is de dag van het Griekse referendum. Een referendum dat beslissend is over de toekomst van Griekenland. Hoewel de regering in Athene anders wil doen geloven, gaat het over de vraag over Griekenland in de eurozone blijft of niet. Hoewel we nu weten dat Griekenland nooit voldeed aan de toetredingscriteria tot de eurozone, zal een

lees verder »

Geld voor de zorg en de minima moeten hiervoor bestemd blijven!

25 juni 2015

PvdA dient amendementen in op Jaarrekening 2014 De jaarrekening 2014 van de gemeente Zeist laat een positief financieel beeld zien. In totaal blijft er over het jaar 2014 € 5,4 mln. over en Zeist is financieel gezond. De PvdA is hiermee zeer tevreden. Het college van VVD, D66, CDA en Seijst.Nu wil echter het grootste

lees verder »

Iedereen in Zeist moet meeprofiteren nu het economisch beter gaat!

25 juni 2015

Het financieel perspectief voor Zeist ziet er op dit moment goed uit. Zeist kent een structureel voordeel van € 1,0 mln. in 2019 en is daarmee financieel gezond. Dit komt met name door de zogenaamde meicirculaire van de rijksoverheid die de positieve kant uitgaat. Zeist staat er financieel goed voor en de crisis lijkt plaats

lees verder »

Ledenbijeenkomst op 13 juni 2015

27 mei 2015

Programma: 14.30: inloop met koffie/thee 15.00 uur: Korte presentatie over de veranderingen in Kerckebosch, gevolgd door een wandeling door het nieuwe deel van de wijk. 16.00 uur: Huldiging van de jubilarissen en uitreiking van de Dreespenning door een lid van het hoofdbestuur aan Reinder Kuiper, die 65 jaar lid is. We sluiten de middag weer

lees verder »

In het nieuws

26 mei 2015

Door Ton Wachter Er zijn soms van die berichten die nauwelijks de journaals halen. Zoals dat over verkeersminister Schultz van Haegen die zegt niet in staat te zijn whatsappende en bellende fietsers aan te pakken. De overtreding is te moeilijk vast te stellen. Nou ja zeg. Ik heb al eens beschreven, hoe honderd jaar geleden

lees verder »

Ook in Zeist vuurwerkvrije zones?

25 mei 2015

Er is een burgerinitiatief ontstaan. Zij pleiten voor vuurwerkvrije zones en willen graag uw mening weten over het wel of niet instellen van vuurwerkvrije zones. Nederland is in transitie rondom Oud en Nieuw. De lange traditie van overal afsteken en illegaal vuurwerk lijkt te kantelen. Steeds meer mensen willen dit anders en zijn er wel klaar

lees verder »

De PvdA steunt nieuwe afspraken Hart van de Heuvelrug en vliegbasis Soesterberg

door Karst Schuring op 25 mei 2015

In 2004 werd een raamovereenkomst voor het Programma Hart van de Heuvelrug afgesloten gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied tussen Zeist, Soest en Amersfoort door het verbinden van versnipperde natuur en het creëren van ruimte voor woningen, bedrijven en zorgprojecten. Het Programma betrof 25 projecten die worden uitgevoerd door 17

lees verder »

Nieuw buitengewoon fractielid: Tayfun Karabagli

22 april 2015

De fractie heeft een nieuw buitengewoon fractielid! We feliciteren Tayfun Karabagli van harte met zijn beëdiging. Lees meer over Tayfun.

lees verder »

Campagne op 14 maart

15 maart 2015
Foto Tiny Kuyt

De laatste zaterdag voor de verkiezingen van 18 maart. Partijen moeten zich laten zien. Het gaat toch ergens om! De PvdA in de provincie Utrecht voert campagne onder het motto van ‘Werken aan Utrecht’. We willen er 2000 stageplaatsen en nog meer banen. De Bobo’s zitten in de stad Utrecht, wij in Zeist doen het

lees verder »

“Waterbeheer is machtig mooi, zeker met zo’n geschiedenis. Water is voor iedereen.”

15 maart 2015

Op 18 maart 2015 kiezen we het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Jan Reerink is lijsttrekker voor de PvdA. Hieronder stellen we hem aan u voor. Wat drijft jou? Jan vat het kort samen: “Ik vind het fijn om nuttig te zijn. In de politiek werk je aan een betere samenleving

lees verder »