Nieuws

Vol op de rem

9 oktober 2014

Door Ton Wachter Er gebeurt nogal wat in de wereld, maar minister Opstelten heeft gezegd dat we niet bang hoeven te zijn. We moeten alleen maar goed opletten. Mocht u hier of daar wat vreemds zien, vol op de rem en bellen! Wat moet je daar nou van denken? Zou genoemde minister inderdaad het spoor

lees verder »

Banningleergang, iets voor u?

30 september 2014

29 oktober gaat de Banningleergang van start in Amsterdam. Het thema is “Participatiesamenleving in sociaaldemocratisch perspectief”. Sprekers zijn Ruud Koole (Eerste Kamerlid), Menno Hurenkamp (Wiardi Beckman Stichting), Aletta Winsemius (Movisie) en Pieter Hilhorst (oud-wethouder Amsterdam). Meer informatie: banningleergang-flyer-2014

lees verder »

Zonder inhoud geen vaststelling van risico beperkende kaders

door Ans van Gelder-Nieuwenhuizen op 16 september 2014

Raadsbesluit gemeenteraad Zeist over het risicomanagement bij de decentralisaties van het sociaal Domein. De PvdA heeft niet ingestemd met het raadsvoorstel van het college van B&W van Zeist over het risico’s bij de decentralisaties.  Het doel van dit puur financiële voorstel is om op voorhand al geen financiële risico’s te lopen. De PvdA vindt dit

lees verder »

Op de agenda van de commissie ruimte

door Hans Goorhuis op 15 september 2014

Zo aan het begin van het nieuwe Raadsseizoen is het goed om even stil te staan bij dat wat er op ons afkomt. Ook op ruimtegebied kant gaan de decentralisaties invloed krijgen op het wonen. Langer zelfstandig wonen, minder mensen in zorginstellingen (extramuralisering). Steeds meer mensen die meer of minder zorg nodig hebben gaan of moeten zelfstandig wonen. Dat gaat gevolgen krijgen

lees verder »

Om niet te vergeten

25 augustus 2014

Door Ton Wachter Er gebeurde tijdens deze zomermaanden zoveel qua rampen, oorlogen en voetbal dat je snel geneigd bent andere dingen compleet te vergeten. Waarschijnlijk nog niet het vernieuwende plan betreffende de intocht van Sinterklaas, zoals dat half augustus is gelanceerd door ’s lands hoogste burgemeester. Dat ligt nog vers in het geheugen. Binnen vier

lees verder »

Motie PvdA – Gebiedsvisie Stationsgebied Driebergen-Zeist – unaniem aangenomen in de Raad

door Hans Goorhuis op 28 juni 2014

In de Raad is op 24 juni een buitengewoon interessant rapport (gebiedsvisie) vastgesteld. Met goede aandacht voor alle aspecten van dit gebied (verkeer, wonen, EHS, bedrijven etc).

lees verder »

PvdA tegen bezuinigingen op de WMO

door Karst Schuring op 21 juni 2014

Het nieuwe Zeister college B&W (van VVD, D66, Seijst.Nu en CDA) stelt in haar kadernota van 2014 voor vanaf 2014 structureel € 1,8 mln. te bezuinigen op de WMO. De PvdA is hier tegen omdat er nog veel onduidelijk is over de financiën en veel mensen onzeker zijn of ze hun zorg krijgen.

lees verder »

Een frisse wind

27 mei 2014

Door Ton Wachter Wie de afgelopen tijd regelmatig de krant heeft gelezen kon maar een ding concluderen: verkiezingen maken heel wat los. Er waait eens een frisse wind door het land! In veel steden en dorpen is er flink gepast en gemeten, met als resultaat andere coalities en nieuwe ideeën. Wist u hoeveel gemeenten net

lees verder »

Coalitieakkoord Zeist ademt rechts liberalisme

door Karst Schuring op 10 mei 2014

Op donderdag 8 mei debatteerde de gemeenteraad over het nieuwe coalitieakkoord “Samen kansen pakken” van de VVD, D66, Seijst.nu en het CDA die nu het college B&W in Zeist uitmaken. Door de verkiezingsnederlaag van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zeist is de PvdA niet meer vertegenwoordigd in het college B&W in Zeist de komende

lees verder »

Afscheid van wethouder Bodes de Vries

door Karst Schuring op 10 mei 2014

Op donderdag 8 mei nam onze PvdA-wethouder Bodes de Vries afscheid van de gemeenteraad in Zeist. Bodes was wethouder sinds 2010 en belast met de sociale portefeuille, de projecten De Clomp, de Vogelwijk en het zogenaamde Drieluik Den Dolder.

lees verder »