Nieuws

Moeilijk, moeilijk

24 januari 2015

Door Ton Wachter We gingen in Zeist niet massaal met borden de straat op, maar ik denk dat we, door het gesprek aan te gaan, toch een uitstekend antwoord hadden op de gebeurtenissen in Parijs. Wat loopgraven opleveren weten we al een eeuw: alleen maar meer ellende. Intussen ebt de kramp geleidelijk weg. Hier en

lees verder »

Politieke hoogtepunten voor de PvdA in Zeist in 2014

door Karst Schuring op 1 januari 2015

Opening vernieuwde gemeentehuis In februari werd het nieuwe gemeentehuis opgeleverd en in gebruik genomen. Dat gebeurde in een feestelijke week met allerlei activiteiten door allerlei organisatie en burgers in Zeist. Het was een feestelijk gebeuren. Er werden onder andere workshops gegeven, wandelingen en rondleidingen georganiseerd, handwerkslieden toonden hun werk, er werden debatten gehouden en er

lees verder »

Allure

15 december 2014

Door Ton Wachter Wanneer ik met de fiets onderweg ben naar bakkerij Barneveld, sta ik vaak even stil bij Huize Schaerweijde. Dat komt omdat het stoplicht, zodra ik er aan kom, meestal op rood springt. Uit de enorme reclametekst op het hek van die luxe kantoorvilla met eeuwig klaterende fontein in de voortuin, is al

lees verder »

PvdA stemt tegen 7 onderdelen van de begroting 2015

16 november 2014

In de vergadering van de gemeenteraad van Zeist op 11 november 2014 heeft de PvdA fractie tegen 7 onderdelen van de begroting gestemd. Deze onderdelen zijn: Het niet zorgdragen voor een stevige reserve voor de decentralisaties van de zorg om er voor te zorgen dat iedereen in 2015 de zorg zal krijgen die hij of

lees verder »

Morgenrood

11 november 2014

door Ton Wachter   Morgenrood, een fraaie zonsopgang en stralend, warm weer. Het weekend was prachtig begin november. Iedereen genoot, behalve Rutte, die had een paar vervelende dagen. Het gebeuren in Brussel zinderde nog na. Al die collega’s die een hand op z’n schouder legden, en bezorgd vroegen hoe het met hem ging. De premier

lees verder »

Gemeentebegroting 2015 van Zeist onevenwichtig

door Karst Schuring op 2 november 2014

De PvdA vindt de gemeentebegroting 2015 van Zeist onevenwichtig. Er wordt bezuinigd op sociale budgetten en er wordt te weinig gereserveerd om in 2015 de decentralisaties van de AWBZ en de Jeugdzorg op goede wijze uit te voeren. In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor delen van de AWBZ en de Jeugdzorg die ondergebracht worden in

lees verder »

Vol op de rem

9 oktober 2014

Door Ton Wachter Er gebeurt nogal wat in de wereld, maar minister Opstelten heeft gezegd dat we niet bang hoeven te zijn. We moeten alleen maar goed opletten. Mocht u hier of daar wat vreemds zien, vol op de rem en bellen! Wat moet je daar nou van denken? Zou genoemde minister inderdaad het spoor

lees verder »

Banningleergang, iets voor u?

30 september 2014

29 oktober gaat de Banningleergang van start in Amsterdam. Het thema is “Participatiesamenleving in sociaaldemocratisch perspectief”. Sprekers zijn Ruud Koole (Eerste Kamerlid), Menno Hurenkamp (Wiardi Beckman Stichting), Aletta Winsemius (Movisie) en Pieter Hilhorst (oud-wethouder Amsterdam). Meer informatie: banningleergang-flyer-2014

lees verder »

Zonder inhoud geen vaststelling van risico beperkende kaders

door Ans van Gelder-Nieuwenhuizen op 16 september 2014

Raadsbesluit gemeenteraad Zeist over het risicomanagement bij de decentralisaties van het sociaal Domein. De PvdA heeft niet ingestemd met het raadsvoorstel van het college van B&W van Zeist over het risico’s bij de decentralisaties.  Het doel van dit puur financiële voorstel is om op voorhand al geen financiële risico’s te lopen. De PvdA vindt dit

lees verder »

Op de agenda van de commissie ruimte

door Hans Goorhuis op 15 september 2014

Zo aan het begin van het nieuwe Raadsseizoen is het goed om even stil te staan bij dat wat er op ons afkomt. Ook op ruimtegebied kant gaan de decentralisaties invloed krijgen op het wonen. Langer zelfstandig wonen, minder mensen in zorginstellingen (extramuralisering). Steeds meer mensen die meer of minder zorg nodig hebben gaan of moeten zelfstandig wonen. Dat gaat gevolgen krijgen

lees verder »