Nieuws

In memoriam: Bette Kaspers

19 augustus 2015

Op zondag 9 augustus jl. kwam het verdrietige bericht dat Bette Kaspers, vrouw van onze vriend en fractievoorzitter Karst Schuring en moeder van Hanna, is overleden na een korte ziekte periode. Bette Kaspers was een inspiratiebron voor velen. Haar grote sociale betrokkenheid toonde ze op vele manieren. Iedereen was voor haar gelijk en even welkom.

lees verder »

Overlijdensbericht Bette Kaspers

15 augustus 2015

Vrijdag 14 augustus jl. namen wij met velen in een prachtige plechtigheid in de Broederkerk afscheid van Bette Kaspers. Bette was 25 jaar lid van de PvdA en actief betrokken bij de partij en de Zeister samenleving. Wij herinneren ons Bette als een echte sociaal democraat, die iedereen accepteerde zoals zij of hij is. Ze

lees verder »

PvdA steunt Werkartaal in nood

door Karst Schuring op 1 augustus 2015

De Stichting Werkartaal (die kansarme jongeren verder helpt met trainingen en diploma’s) verkeert in acute financiële nood. Zonder steun zal Werkartaal per 1 september a.s. ophouden te bestaan. Daarom heeft de fractie van de PvdA bij de behandeling van de jaarrekening 2014 van de gemeente Zeist in de raadsvergadering van een amendement ingediend om Werkartaal

lees verder »

Amendementen PvdA voor zorg en sociale woningbouw aangenomen

door Karst Schuring op 1 augustus 2015

In de raadsvergadering van 7 juli diende de PvdA drie amendementen in voor extra middelen voor de zorg, de armoedebestrijding en betaalbaar wonen. De amendementen over de zorg en betaalbaar wonen werden aangenomen. Belangrijke amendementen voor grote groepen burgers in Zeist.

lees verder »

Griekenland – door Jeroen Dijsselbloem

6 juli 2015

5-7-2015 is de dag van het Griekse referendum. Een referendum dat beslissend is over de toekomst van Griekenland. Hoewel de regering in Athene anders wil doen geloven, gaat het over de vraag over Griekenland in de eurozone blijft of niet. Hoewel we nu weten dat Griekenland nooit voldeed aan de toetredingscriteria tot de eurozone, zal een

lees verder »

Geld voor de zorg en de minima moeten hiervoor bestemd blijven!

25 juni 2015

PvdA dient amendementen in op Jaarrekening 2014 De jaarrekening 2014 van de gemeente Zeist laat een positief financieel beeld zien. In totaal blijft er over het jaar 2014 € 5,4 mln. over en Zeist is financieel gezond. De PvdA is hiermee zeer tevreden. Het college van VVD, D66, CDA en Seijst.Nu wil echter het grootste

lees verder »

Iedereen in Zeist moet meeprofiteren nu het economisch beter gaat!

25 juni 2015

Het financieel perspectief voor Zeist ziet er op dit moment goed uit. Zeist kent een structureel voordeel van € 1,0 mln. in 2019 en is daarmee financieel gezond. Dit komt met name door de zogenaamde meicirculaire van de rijksoverheid die de positieve kant uitgaat. Zeist staat er financieel goed voor en de crisis lijkt plaats

lees verder »

Ledenbijeenkomst op 13 juni 2015

27 mei 2015

Programma: 14.30: inloop met koffie/thee 15.00 uur: Korte presentatie over de veranderingen in Kerckebosch, gevolgd door een wandeling door het nieuwe deel van de wijk. 16.00 uur: Huldiging van de jubilarissen en uitreiking van de Dreespenning door een lid van het hoofdbestuur aan Reinder Kuiper, die 65 jaar lid is. We sluiten de middag weer

lees verder »

In het nieuws

26 mei 2015

Door Ton Wachter Er zijn soms van die berichten die nauwelijks de journaals halen. Zoals dat over verkeersminister Schultz van Haegen die zegt niet in staat te zijn whatsappende en bellende fietsers aan te pakken. De overtreding is te moeilijk vast te stellen. Nou ja zeg. Ik heb al eens beschreven, hoe honderd jaar geleden

lees verder »

Ook in Zeist vuurwerkvrije zones?

25 mei 2015

Er is een burgerinitiatief ontstaan. Zij pleiten voor vuurwerkvrije zones en willen graag uw mening weten over het wel of niet instellen van vuurwerkvrije zones. Nederland is in transitie rondom Oud en Nieuw. De lange traditie van overal afsteken en illegaal vuurwerk lijkt te kantelen. Steeds meer mensen willen dit anders en zijn er wel klaar

lees verder »