Nieuws

Uit de raad: nieuws uit de commissie ruimte

door Hans Goorhuis op 23 april 2017

Eindelijk: ……De Zeister Warande Kijk vooral eens naar de definitieve plannen: http://www.zeisterwarande.nl/ Er is een bestemmingplan aanvraag gedaan voor een mooi plan. Het is in totaal het 28e plan dat is voorgelegd. Met dit plan is uiteindelijk iedereen het eens geworden. Zelfs het Pestersbosje is gered door een stuk weg te verleggen binnen het plan.

lees verder »

De PvdA over het raadsvoorstel “inzet begrotingssaldo 2017”

door Karst Schuring op 23 april 2017

De gemeente Zeist heeft een structureel overschot in haar meerjarenbegroting tot 2020 van circa € 1,1 mln.  In 2017 bedraagt dit overschot € 985.000. Omdat het, volgens het college bij de behandeling van de begroting in november 2016 te vroeg was om voor dit overschot in 2017 concrete plannen voor te leggen, wilde zij in

lees verder »

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wie heeft belangstelling voor het raadslidmaatschap?

door Nico Bernts op 23 april 2017

De Tweede Kamer verkiezingen zijn nog niet voorbij, of we maken ons al weer op voor de volgende ronde: de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in maart 2018. De afdeling heeft al de procedure vastgesteld, en de profielen van de toekomstige fractieleden en fractie. We willen in het najaar een goede lijst vaststellen. Een lijst

lees verder »

Een nieuw begin?

door Remco Weijburg op 23 april 2017

Bij het schrijven van dit stukje tekst heb ik een beetje hoofdpijn. Er is geen verband, maar de symboliek klopt. Het voelt een beetje als een kater, deze hoofdpijn. Democratie is het waard om te vieren, verkiezingen zijn een feest. Maar de laatste tijd zijn die feestjes niet zo leuk. Het laatste feestje dat op

lees verder »

Lichtpuntjes

23 april 2017

Door Ton Wachter Er is vermoedelijk niets nieuws onder de zon, maar toch lijkt het of er de laatste tijd steeds meer “sterke mannen” opstaan. Omdat onze Nederlandse politieke nieuwsvoorziening tijdens de onderhandelingen vrijwel plat ligt, vallen ze des te meer op. Wat je op z’n tijd ziet, is dat die alleenheersers, om het allemaal

lees verder »

Leden kijken terug op de verkiezingsuitslag

door Janny van Werkhoven op 23 april 2017

Op maandag 27 maart hebben we met de afdeling teruggekeken op en nagepraat over de grote verkiezingsnederlaag. De opkomst was goed en meerdere leden, die niet zo vaak komen, gaven acte de présence. De uitslag roept wel wat op. Allen namen deel aan het geven van duidingen, analyses en suggesties. Sommige leden leggen er de

lees verder »

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst op maandag 8 mei

door Nico Bernts op 23 april 2017

Op maandag 8 mei komen met de afdeling bij elkaar om verder vorm te geven aan de voorbereiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op de bijeenkomst van 27 maart hebben we nagepraat over de slechte verkiezingsuitslag. Op het eind van de bijeenkomst hebben we afgesproken, dat de campagne en het verkiezingsprogramma elke Ledenbijeenkomst aan de orde

lees verder »

Nieuws uit de commissie Ruimte

door Hans Goorhuis op 10 maart 2017

Gons (Gebieds Ontwikkeling Nieuwe Stijl) Op 22 maart 2017 om 19.30 uur wordt er in het gemeentehuis een evaluatie GONS gehouden met de samenleving. In februari zijn zoveel mogelijk betrokkenen benaderd voor een digitale enquête. De uitkomsten hiervan worden op 22 maart plenair besproken met vele GONS-deelnemers: denk aan initiatiefnemers, omwonenden, ontwikkelaars, raadsleden en ambtelijke

lees verder »

Arbeidsmarktdebat Zeist: meer zekerheid en eerlijke verdeling inkomen

6 maart 2017

D66 en PvdA kijken terug op geslaagde avond De arbeidsovereenkomst met doorbetaling bij ziekte en ontslagbescherming is voor kleine werkgevers een te grote drempel om mensen in dienst te nemen, vindt Kandidaat Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg. Volgens D66 moet het veel gemakkelijker worden om mensen aan te nemen en mensen moeten zelf kunnen of

lees verder »

Zeist in de jaren vijftig, filmmiddag met de PvdA

6 maart 2017

Op donderdag 2 maart organiseerde de PvdA een filmmiddag met discussie voor belangstellende Zeistenaren in het Torenlaan theater.  Tijdens deze bijeenkomst is de film Zeist in de jaren vijftig vertoond, die een beeld geeft van het optimisme in die periode gezien door de ogen van de Zeister burgers. Dat optimisme van de jaren vijftig lijkt

lees verder »