Nieuws

De Watervriend

29 augustus 2017

een magazine van de waterschapsfractie van de PvdA in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) Door Jan Reerink Waarom een magazine Hoe vaak hoor je niet bij het canvassen voor de verkiezingen, dat “jullie alleen komen als je weer stemmen nodig hebt.” Dat gaat ons niet gebeuren, dachten we in onze waterschapsfractie. We gaan halverwege

lees verder »

Zeist energieneutraal?

door Hans Goorhuis op 29 augustus 2017

Zeist heeft, net als vele anderen gemeente overigens, een zeer ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling. Energieneutraal in 2030 (liefst) binnen de eigen grenzen. Vorig jaar heeft de gemeenteraad de Brede Milieuvisie vastgesteld. Die doelstelling kan alleen worden gehaald als de gemeente in ieder geval ook zo snel mogelijk start met energieneutraal bouwen. Er is natuurlijk veel meer nodig.

lees verder »

De uitdagingen voor de komende jaren in Zeist

door Karst Schuring op 29 augustus 2017

Zeist heeft een sterke financiële positie. Ik heb daar vaker over geschreven in de “Omslag”. Zeist kent een goede beheersing van de verschillende projecten en processen die een gemeente moet uitvoeren, heeft een goed eigen vermogen en weinig schulden, voert een goed risicobeleid om onverwachte tegenvallers op te vangen en al haar grondexploitaties zijn “in

lees verder »

Zomernieuws

29 augustus 2017

Door Ton Wachter   Normaal gesproken gebeurt er zomers weinig om je druk over te maken. De kranten zijn dunner dan ooit en de TV zet je alleen nog maar aan voor Philip Freriks en Maarten van Rossem. Maar dit jaar is alles anders! Het begon al met de Nijmeegse Vierdaagse. Vanwege de opwarming van

Uitnodiging voor de Ledenbijeenkomst op zaterdag 17 juni

door Nico Bernts op 9 juni 2017

Afsluiting van het seizoen: Gesprek over verkiezingsprogramma en campagneplannen. Op zaterdagmiddag 17 juni houden we de traditionele afsluiting van het seizoen. De locatie is BIJ JOHANNES ( v.h. Abrona), Montaubanstraat 84. De ontvangst is vanaf 14.30. Om 15.00 uur begint de bijeenkomst, en rond 17.30 sluiten we af. De afsluiting van het seizoen heeft meestal

lees verder »

Kort nieuws commissie Ruimte

door Hans Goorhuis op 9 juni 2017

Zeister Warande Na 27 varianten voor bouwplannen is na vele jaren uiteindelijk op  9 mei het bestemmingsplan goedgekeurd voor de Zeister Warande. Alle bezwaren zijn van tafel. De laatste hobbel was het Pesterbosje. Er is een stuk weg omgelegd en ook dat bezwaar was van tafel. Er kan worden de start met de bouw. Eindelijk.

lees verder »

Zeist heeft de financiële ruimte om meer te investeren in haar burgers

door Karst Schuring op 9 juni 2017

Volgens de jaarrekening 2016 heeft Zeist in 2016 € 18,2 mln. overgehouden. De grootste onderschrijdingen ten opzichte van de begroting van Zeist betreffen: Het sociaal domein voor in totaal € 6,3 mln. Volgens het college heeft dit te maken met afname van het aantal jongeren in de zware residentiële zorg, het niet gebruiken van de

lees verder »

De weg kwijt

9 juni 2017

We waren vorige week even in Göttingen, een prima Duitse stad! De binnenstad staat er vol fraaie oude panden en van winkelleegstand is geen sprake. Het was mooi weer en de terrassen zaten vol studenten, die op aangename wijze met hun studie bezig waren. We konden de verleiding niet weerstaan om even bij Café “Cron

lees verder »

Buitengewoon Raadslidmaatschap

door Annemieke Spiekerman op 9 juni 2017

Op verzoek van de fractie ben ik vanaf 9 mei j.l. buitengewoon raadslid. Ik zal raadslid Ans van Gelder ondersteunen bij haar werkzaamheden in het Sociale Domein. Sinds 2009 maakt ik al deel uit van de werkgroep Samenleving. Als gevolg van de decentralisatie van rijkstaken naar de gemeenten is er veel gaande in het veld

lees verder »

De PvdA over het raadsvoorstel “inzet begrotingssaldo 2017”

door Karst Schuring op 23 april 2017

De gemeente Zeist heeft een structureel overschot in haar meerjarenbegroting tot 2020 van circa € 1,1 mln.  In 2017 bedraagt dit overschot € 985.000. Omdat het, volgens het college bij de behandeling van de begroting in november 2016 te vroeg was om voor dit overschot in 2017 concrete plannen voor te leggen, wilde zij in

lees verder »