Nieuws

Arbeidsmarkt Debat Zeist met Tweede Kamerleden

18 februari 2017

De opkomst van de zelfstandig professionals, meer mensen die blijven hangen in tijdelijke (uitzend)baantjes, minder werk op laag en middelbaar niveau door technologie en robots, mensen in vaste dienst met goudgerande arbeidsvoorwaarden. De arbeidsmarkt is volop in beweging en stelt de politiek voor grote uitdagingen. Het kabinet heeft allerlei nieuwe wetten ingevoerd, zoals Wet Deregulering

lees verder »

GREAT, GREAT, GREAT

4 februari 2017
Foto Royal Charles

Door Ton Wachter Ik heb, geloof ik, al eens eerder beschreven hoe de oude Germanen hun vijanden te lijf gingen. Voorop liep de luidste schreeuwer, met de grootste knuppel. Terug redenerend zou het zo maar kunnen dat lang geleden een oer-Trumpf  in het Teutoburgerwoud de Romeinen heeft verslagen.  En dan is moeder Trump ook nog

lees verder »

Zwemmen

door Remco Weijburg op 4 februari 2017

“Weet je wat goed voor je zou zijn?” Twee keer in de week zwemmen, bleek dat te zijn. Fijn, vrienden met goeie adviezen. Dus nu volg ik een cursus borstcrawl bij een triathlonvereniging. Één keer per week lig ik in het KNZB-bad op het terrein van de KNVB, één keer per week zoek ik een

lees verder »

Gebiedsvisie WA-Hoeve, een duivels dilemma

door Hans Goorhuis op 4 februari 2017

De gebiedsvisie WA Hoeve is door de Raad aangenomen. Een bijzonder document. Het is de opmaat naar het opstellen van een bestemmingsplan voor het gebied. Een werkgroep (bewoners, belangengroepen en Altrecht) heeft er lang aan gewerkt. Op vele punten is er overeenstemming bereikt, maar niet over het te realiseren woningaantal. Veel discussie is er ook

lees verder »

Motie PvdA over buurtsportcoaches aangenomen!

door Karst Schuring op 4 februari 2017

Motie PvdA Zeist over de financiering van het werk van de buurtsportcoaches in Zeist is unaniem aangenomen door de gemeenteraad in Zeist. Want buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol in Zeist. Zij zijn niet alleen van belang voor het in beweging brengen en houden van ouderen, jongeren, wijkbewoners, mensen met een beperking en allochtonen, maar van

lees verder »

Een goede start

door Janny van Werkhoven op 27 januari 2017
Foto Marit May

Zaterdag 21 januari heeft de PvdA-Zeist haar traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in het mooie, multifunctionele gebouw “Het Binnenbos” in Kerckebosch. Tweede Kamerlid Marit Maij heeft een heldere presentatie gehouden over het belang van Europa voor Nederland en over het vluchtelingenvraagstuk. Ook beantwoordde zij op een duidelijke manier verschillende vragen. Brenda Emmen vertelde wat de functie is

lees verder »

De Werkgroep Samenleving houdt werkbezoeken

door Nico Bernts op 15 december 2016

De werkgroep Samenleving is de werkgroep van leden van de afdeling, die samen met Raadslid Ans van Gelder onderwerpen op het gebied van het sociale domein bespreekt. De werkgroep functioneert enerzijds als advies- en klankbordgroep voor het raadslid, en anderzijds als platform waarop leden met elkaar en het raadslid in discussie gaan over sociale onderwerpen.

lees verder »

PvdA Zeist zoekt nieuw talent

24 september 2016

Wie zoeken we? Heb je interesse in de politiek? Heb je belangstelling voor wat er in de samenleving gebeurt en hoe je je daarvoor kunt inzetten? Heb je een sociaaldemocratisch hart? Dan zijn we op zoek naar jou! De PvdA is op zoek naar talent, dat zich wil inzetten voor de samenleving in Zeist als lid van

lees verder »

Werkbezoek Marokkaanse moskee Zeist West

door Nico Bernts op 5 februari 2016

Op vrijdag 19 februari bracht de afdeling van de PvdA en bezoek aan de Marokkaanse moskee bij winkelcentrum De Clomp in Zeist-West. Dit bezoek vond plaats in het kader van de werkbezoeken, die de afdeling periodiek aan organisaties in Zeist wil brengen. De nieuwe moskee “El Mottakien” in De Clomp (nummer 30-02) is in 2014 geopend

lees verder »

Niets aan de hand?

31 januari 2016

Door Ton Wachter U hebt als kind vast ook wel meegezongen op Koninginnedag. Vaderlandse liederen voor het gemeentehuis, ” In een blauw geruite kiel ” en dat soort dingen. Ik heb het niet bijgehouden door de jaren heen, maar ik stel me voor dat niet al die liederen meer op het repertoire staan. Zo schijnt,

lees verder »