Nieuws

Bewonersenquête naar zorgvoorzieningen in Den Dolder

21 november 2015

“Wat hebben we nodig om oud te kunnen worden in Den Dolder?” Dat is de vraag van drie inwoners, Ingrid Wong, Marian Veldhuis en Hans Snel. Via een enquête onder alle bewoners van het dorp proberen zij een beeld te krijgen van wat er al is en nog zou moeten komen. Deze enquête wordt momenteel

lees verder »

Opheffing Werkartaal

door Karst Schuring op 13 november 2015

De Stichting Werkartaal heeft het besluit moeten nemen om zich op te heffen. Daarmee komt een einde aan een professionele organisatie die gespecialiseerd is in het werken met kansarme jongeren in Zeist. De PvdA betreurt dat zeer. Het is voorspelbaar dat binnen een paar jaar geroepen wordt om een technische vakopleiding voor jongeren waar de

lees verder »

PvdA stelt vragen over ontwikkelingen rond Sportservice

door Karst Schuring op 9 november 2015

Het college B&W van Zeist heeft besloten vanaf 2016 een nieuwe uitvoerder voor de buurtsportcoachregeling aan te wijzen: Bureau Sportimpuls. Dit op grond van de uitkomst van een selectieproces. De raad was hierover niet van te voren op de hoogte gesteld en vond het vreemd dat niet verder gegaan was met het goed functionerende Sportservice

lees verder »

De begroting 2016 van de gemeente: wollig met een stokpaardje ..

door Karst Schuring op 9 november 2015

Is Zeist voldoende toegerust voor de toekomst? Dat is de vraag die de PvdA-fractie zich stelde bij de behandeling van de begroting 2016 van de gemeente Zeist. Blijft Zeist van iedereen bij dit college? De PvdA is er niet gerust op. Fractievoorzitter Karst Schuring stelde in de gemeenteraad het volgende: “Zeist staat voor grotere uitdagingen

lees verder »

PvdA Zeist zoekt nieuw talent

7 oktober 2015

Wie zoeken we? Heb je interesse in de politiek? Heb je belangstelling voor wat er in de samenleving gebeurt en hoe je je daarvoor kunt inzetten? Heb je een sociaaldemocratisch hart? Dan zijn we op zoek naar jou! De PvdA is op zoek naar talent, dat zich wil inzetten voor de samenleving in Zeist als lid van

lees verder »

FNV-ledenactie voor versterking van de koopkracht van senioren

5 oktober 2015

Graag brengen we een actie van de FNV Sector Senioren onder uw aandacht. De nieuwe Sector Senioren van de FNV krijgt steeds meer gestalte, zowel wat betreft organisatie als belangenbehartiging. De sector voert actie voor de versterking van de koopkracht van senioren. Doordat pensioenen jarenlang niet zijn aangepast aan de loon- en prijsstijgingen zijn de

lees verder »

Je mist nogal wat

10 september 2015

Door Ton Wachter Wanneer je op vakantie ben, ontgaat je al snel van alles. Zo schijnt het leger in juli zonder kogels te hebben gezeten en moesten de soldaten zelf pang pang roepen, wanneer ze op oefening waren. Ik heb het gemist. Ook de hele Tour de France is aan me voorbij gegaan. We waren

lees verder »

De toekomstplannen voor de komende drie jaar

door Nico Bernts op 2 september 2015

Tijdens de Ledenbijeenkomst van 11 mei 2015 heeft de afdeling nieuwe plannen vastgesteld voor de komende drie jaar. Deze plannen worden ook wel genoemd de “revitalisering van de afdeling”. Het doel van de revitalisering van de afdeling is: meer leden actief maken, meer nieuwe leden werven en proberen meer Zeistenaren geïnteresseerd te laten zijn in

lees verder »

In memoriam: Bette Kaspers

19 augustus 2015

Op zondag 9 augustus jl. kwam het verdrietige bericht dat Bette Kaspers, vrouw van onze vriend en fractievoorzitter Karst Schuring en moeder van Hanna, is overleden na een korte ziekte periode. Bette Kaspers was een inspiratiebron voor velen. Haar grote sociale betrokkenheid toonde ze op vele manieren. Iedereen was voor haar gelijk en even welkom.

lees verder »

Overlijdensbericht Bette Kaspers

15 augustus 2015

Vrijdag 14 augustus jl. namen wij met velen in een prachtige plechtigheid in de Broederkerk afscheid van Bette Kaspers. Bette was 25 jaar lid van de PvdA en actief betrokken bij de partij en de Zeister samenleving. Wij herinneren ons Bette als een echte sociaal democraat, die iedereen accepteerde zoals zij of hij is. Ze

lees verder »